Wang, Zhang, Jiang, Yao fandang jituan chedi zalan.

  Visual Documents
Other Organization(s): Tianjin Juanyanchang
Gongren Yeyu Xuanchuanzu
Gongren Yeyu Meishuzu
Period: 1976-1976
Physical Description: 54x76.5 cm.
Published: 1976, October (Tianjin :Gongren Yegu Meishuzu [etc.],
Genres:
Note: 'Completely smash the Wang, Zhang, Jiang and Yao anti-Party clique'. See also BG D29/208-219.
Subject Person: Wang HongWen
Zhang Chunqiao
Jiang Qing
Yao Wen-Yuan
Subject: Purges
Caricature
Subject Location: China

Call number

IISG BG E12/702