Kaiguo dadian.

  Visual Documents
Designer: Dong Xiwen
Collector: Bajon, Jean-Yves
Other Organization(s): People's Liberation Army (China)
Period: 1949-1949
Physical Description: 69x108 cm.
Published: 1961
Genres:
Note: 'The founding of the Nation'. Printno. T8027.728(22). Place of persons f.l.t.r.: Lin Boqu, Zhou Enlai, Dong Biwu, Zhu De, Liu Shaoqi, Chen Shutong, Song Qingling, Guo Moruo, Li Jishen, Zhang Lan, Gao Gang, Mao Tse-Tung. See also BG E13/101, BG E13/104-109, BG E13/486, E13/960.
Subject Person: Mao Tse-Tung
Zhou Enlai
Zhang Lan
Song Qingling
Chen Shutong
Liu Shaoqi
Guo Moruo
Zhu De
Li Jishen
Lin Boqu
Dong Biwu
Subject: Group portrait
Subject Location: Beijing. (China)

Call number

IISG BG E39/861