Den Grooten Brugschen comptoir-almanach voor het jaer 1786 : benevens het hof van hunne Koninglyke Hoogheden Maria Christina Josepha, Aerts-Hertoginne van Oostenryk, en Albertus Casimirus, Koninglyken Prince van Polen, Hertog van Saxen ... Gouverneurs en Capiteynen Generael der Oostenryksche Nederlanden. Mitsgaders den geestelyken staet der voorzeyde landen, en alle de capittels; als ook de staeten, wetten en leenhoven van Vlaender en Braband, met nog meer andere gerievige nieuwigheden.

  Books and Brochures
Language: Dutch
Physical Description: Var. pag.
Published: Brugge : Joseph de Busscher, 1787.

Call number

NEHA 1984/685