Verbetert specie-boek der verminderde schellingen, tot 5 stuyvers 8 penningen : uytgerekent van vyf en vier schellingen in een worp : als mede een specie-tafeltje van acht-en-twintigen : bequaam voor die geene, welke dagelyks veel geld ontfangen en uytgeven.

  Books and Brochures
Language: Dutch
Published: Amsterdam : Petrus Schouten, [1771]

Call number

NEHA EHB 241/F/6(31)