Naamlijst der generaals directeurs geregeert hebbende over de Noord- en Zuydkust van Africa, beginnende met den jaare 1637, mitsgaders de bediendens van de West-Indische Compagnie, zo als dezelve tegenwoordig in wezen zyn op de kust van Guinea.

  Books and Brochures
Language: Dutch
Physical Description: [9 p.].
Published: Amsterdam : Petrus Schouten en Reinier Ottens, 1771.

Call number

NEHA EHB 241/F/6(24)

Use this url when referring to this record.
http://hdl.handle.net/10622/45D07C65-6F42-475F-8DB1-847A88F51356