Naam-lyst van de Wel Edele Heeren der regeeringe en gequalificeerde persoonen, [etc.] op 't eyland Curacao : nevens de respective edele agtbaaren gouverneurs, raaden, commissaris, fiscaal, secretaris, officieren, en andere heeren die in 't land en op de forten haare bedieningen hebben.

  Books and Brochures
Language: Dutch
Physical Description: 35 p.
Published: Amsterdam : Bernardus Mourik, 1771.

Call number

NEHA EHB 241/F/6(26)