Naamregister van de Ed. Mog. Heeren gecommitteerde reden in de collegien ter admiraliteit, als mede de E.E. heeren bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnie, in alle de steden der provincien van Holland, Zeeland, Vriesland, [etc.] nevens de bedienden der zelve.

  Books and Brochures
Language: Dutch
Physical Description: 92 p.
Published: Amsterdam : Peturs Schouten en Reinier Ottens, 771.

Call number

NEHA EHB 241/F/6(22)