Naamregister der predikanten : zoo van de Nederduitsche, als Walsche en Engelsche kerken, met derzelver standplaatzen, gelegen in de VII. ver -eenigde Provincien van Nederland, [etc.] : mitsgaders een naamregister der heeren curatoren en professoren van de vyf vermaarde Hooge Schoolen, als mede der Illustre Schoolen: rectoren, prorectoren en praeceptoren van de Latijnse schoolen [...].

  Books and Brochures
Language: Dutch
Physical Description: 235 p.
Published: Leiden : boekdrukkerye van Van Damme, 1771.

Call number

NEHA EHB 241/F/6(21)

Use this url when referring to this record.
http://hdl.handle.net/10622/83BF321B-7A47-427A-9BE8-208201DB9C89