Naam-boekje van de Wel Ed. Heeren der hooge Indiasche regeringe, gequalificeerde persoonen, [etc.] op Batavia : mitsgaders de respective gouverneurs, directeurs, commandeurs en opperhoofden op de buiten comptoiren van Nederl. India, [...] medio december - 1769 : als meede alle de gouverneurs generaal, zedert het jaar 1610 : nevens de hooge en mindere collegien en bediendens op de buyten comptoiren van Nederlands India.

  Books and Brochures
Language: Dutch
Physical Description: 104 p.
Published: Amsterdam : Petrus Schouten en Reinier Ottens, 1771.

Call number

NEHA EHB 241/F/6(23)