Van aalmoes naar werkverschaffing : nieuwe ideeën over bestrijding van het pauperisme te 's-Hertogenbosch bij de overgang naar de 19e eeuw.

  Books and Brochures
Author: Eerenbeemt, H.F.J.M. van den
Language: Undetermined
Physical Description: 26 p.
Published: 's-Gravenhage, 1970.
Note: Overdruk uit: Economisch en sociaal-historisch jaarboek. 33(1970).

Call number

NEHA EHB Br Ned/1970:66