Archief Pieter Jelles Troelstra

Biographical / Historical Note

Troelstra, Pieter Jelles (1860-1930); jurist, advocaat en later politicus; Fries dichter; lid van de SDB 1892; in 1894 een van de oprichters van de SDAP; lid van de Tweede Kamer 1897-1925 (met een korte onderbreking) en voorzitter van de SDAP-fractie; redacteur van De Baanbreker (Utrecht) 1893-1895, De Sociaaldemokraat 1896-1900 en Het Volk (Amsterdam) 1900-1903, 1914, 1920-1925; tot 1925 zeer invloedrijk in de SDAP; was op internationaal socialistisch gebied actief: bezocht vanaf 1893 de internationale socialistische congressen; trouw bezoeker van de zittingen van het Internationaal Socialistisch Bureau; tijdens de Eerste Wereldoorlog zeer actief voor de vrede. Zie biografische schets in het BWSA.

Arrangement

Het archief Troelstra is als volgt ingedeeld:
A. Manuscripten van Troelstra mappen 1-26
B. Manuscripten van anderen mappen 27-31
C. Correspondentie mappen 32-95
D. Voorstudies, aantn. en notities e.d. van Troelstra mappen 96-221
E. Aantekeningen en notities van anderen mappen 222
F. Onderwerp-dossiers mappen 223-839
G. Kranten en kranten knipsels mappen 840-947
H. Varia mappen 948-950

Content

Manuscripten, aantekeningen, correspondentie, verslagen e.d.; documentatie en een groot aantal onderwerpdossiers; een deel is later verzameld ten behoeve van zijn herinneringen door de laatste secretaris van Troelstra, H.B. Wiardi Beckman.

Annex: dossiertje H. Uden Masman bevattende manuscript in het Fries over Troelstra met twee brieven.

Processing Information

Inventaris gemaakt door B.A. Sijes in 1962

Alternative Form of Material

56 veiligheidsmicrofilm (2003) van inv. nrs. 1-970