Archief Pieter Schroevers

Biographical / Historical Note

Pieter Schroevers, hydrobioloog, was in 1970 samen met zijn vrouw, Dolle Mina Marieke Schroevers, betrokken bij de Week van Aarde, de eerste activiteit die werd georganiseerd door de Aktie Strohalm; dit was een landelijke actiegroep gevestigd in Utrecht, die wees op de samenhang tussen milieuproblemen en het groeiaspect in het productiesysteem; Pieter was in 1971 medeoprichter en Marieke medewerker, van de Stichting Aarde, een samenwerkingsverband van enkele mensen uit de reclamewereld en Strohalm; de Stichting gaf voorlichting over verschillende aspecten van milieubederf door middel van het plaatsen van advertenties en het verspreiden van affiches; namens de Stichting Aarde, had Pieter zitting in de Raad voor Milieudefensie (RMD), eveneens opgericht in 1971, een samenwerkingsverband waarvan ook Strohalm lid was; bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1971 stond hij kandidaat voor de Kabouters afdeling Utrecht, die hadden meegewerkt aan de Week van de Aarde; daarnaast waren Pieter en Marieke Schroevers ook lid van de Stroomgroep Stop Kalkar; Pieter Schroevers was ook betrokken bij wetenschappelijke milieuorganisaties zoals de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek (WLO) en de Werkgroep Kritiese Biologie; hij hield lezingen en schreef artikelen; eind jaren zeventig nam hun betrokkenheid af.

Content

Stukken betreffende Aktie Strohalm 1970-1976, 1978, 1984, Stichting Aarde 1971-1972, 1975, 1978-1979 (-1983), RMD 1971-1974, 1976, Stichtse Milieufederatie 1971-1972, de Internationale Rijngroep 1972-1974; stukken betreffende de Kabouters afdeling Utrecht en Pieter Schroevers kandidaatstelling 1971; stukken betreffende de oprichting van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek 1970-1972, Ekologie Sentrum HUMUS 1972, Werkgroep Kritiese Biologie 1974-1975, Stroomgroep Stop Kalkar 1974-1977, 1979; stukken betreffende het Europees Natuurbeschermingsjaar 1970 (N70) 1970; stukken betreffende het congres `Natuur Na 70' georganiseerd door de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), Christelijke Jeugdbond van Natuurvrienden (CJN) en Katholieke Jeugdorganisatie voor Natuurstudie (KJN) tijdens de Week van de Aarde en latere contacten met de NJN 1970-1977; stukken betreffende het Mondiaal Alternatief van Ernst Bartels en het Fieldcentrum Spaarnberg (voor milieu-educatie) in Santpoort 1970-1973; stukken betreffende de weigering van betaling van de milieubelasting van het Milieu Actiecentrum Nederland (MAN) 1973-1977 en z.j.; enkele stukken van het Landelijk Energie Komitee (LEK) en van andere groeperingen betreffende het milieu 1970, 1976, 1979 en z.j.; knipsels betreffende Strohalm, 1970-1972, 1975 en z.j.