Archief Cajo Brendel

Biographical / Historical Note

Carel Johan Brendel; oorspronkelijke naam Carel Johan Hinlopen; geboren in Den Haag 2 oktober 1915, overleden 25 juni 2007; door economische crisis en de gevolgen daarvan voor zijn familie raakte hij geïnteresseerd in het marxisme en de arbeidersbeweging; sloot zich voor de oorlog aan bij de Nederlandse afdeling van de Groep van Internationale Communisten (GIC); werd in 1934 radencommunist; tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgsgevangen gemaakt; na de oorlog werkzaam als journalist in Utrecht; van 1952 tot 1964 redactielid van het orgaan Spartacus , uitgegeven door de gelijknamige groep; na een intern conflict samen met andere oud GIC-ers geroyeerd; vanaf 1965 medewerker van het maandblad Daad en Gedachte. ; zie ook het in memoriam op de website van de Internationale Kommunistische Stroming.

Content

Correspondentie 1934-2004; aantekeningen, manuscripten en typoscripten 1935-2001; tijdschriften, brochures, pamfletten en overige documenten van radencommunisten en andere linkse bewegingen 1930-2000; stukken van Theo Maassen 1946-1964.

Ook archiefmateriaal aanwezig in digitaal depot.

Processing Information

Voorlopige lijst gemaakt door Erhan Tuskan in 2006, aanvullingen 2007-2008 door Bouwe Hijma.