Archief Cajo Brendel

Correspondentie. 1934-2003, z.j. 12 dozen en 1 map
1934-1947.
1948-1959.
1960-1970.
1971-1973.
1974-1976.
1977-1979.
1980-1982.
1983-1987.
1988-1991.
1991-1994.
1995-1996.
1997-2000.
2001-2003 en z.j. (map)
Correspondentie met Rune Hagen. 1988-1990. 1 map
Correspondentie met Fred Müller. Met zijn brochure Die Erben des Roten Oktober . 1985-2000. 1 map
Paspoort, rijbewijs en legitimatiekaart van Nieuw Utrechts Dagblad . 1966, 1983. 3 stuks
Dagboek met foto's van zijn ouders over de geboorte en kinderjaren van Cajo Brendel. 1915-1928. 1 stuk
Manuscripten, typoscripten, stencils en kopieën van artikelen, boekbesprekingen en andere publicaties. Met notities en documentatie. 1935-2001. 4 dozen en 47 mappen
Wat is proletarische revolutie? 1936.
Amerika's ontwikkeling . 1939.
"Beroepsopruiers" rouwen om Ruys de Beerenbrouck.
Klassenstryd en parlementarisme.
Over de diktatuur van het proletariaat. 1936.
Discussie met kameraden uit België, Duitsland en Frankrijk.
Un gouvernement du PSOE en Espagne.
Het socialisme en het joodse vraagstuk.
Once again: "What is to be done?"
"Nieuwe koers" en Karl Marx .
Kanttekeningen bij "Massa und Staat" . 1935.
De geheime oorlog om Mexico's petroleum .
Multatuli werd nimmer door marxisten "geannexeerd" .
De ware aard van de "Engelse ziekte" .
De "Anti-autoritaire beweging" en haar weg naar de impasse .
Die "Antiautoritäre Bewegung" und Ihr Weg in die Sackgasse .
Allemagne Federale de l'Ouest .
Thesen über die Chinesische Revolution .
De niet verloren illusies van Ton Geurtsen .
Juni 1953 .
Lenin's interpretion of marxism .
John L. Lewis .
Rezension, Die Sozialdemokratische Partei in Bremen 1890-1914 . 1980.
Over organisatie en samenwerking .
Rätedemokratie Statt Parteidiktatur .
Bijdrage tot een kritische analyse der sociaal-democratie .
Het Spaanse drama en het drama van Federico Garcia Lorca .
Rezension, Anarchismus und Bürgerkrieg, Zur Geschichte der Sozialen Revolution in Spanien .
Kanttekeningen bij Elsbeth Etty's biografie van Henriette Roland Holst .
De geest van Tolpuddle keerde terug .
Que se passe-t-il au Mexique?
John Zerzan et La confusion primitive .
Inleiding voor het politiserings weekend van de Bond voor Wetenschappelijke Arbeiders .
Boekbespreking: L. Trokzki, Kapitalisme of Socialisme? 1938.
Prof. Ernst Bloch en het marxisme . 1962.
Wen oder was vertritt Gorbatschow und was ist das Wesen von Perestroika? .
A quarter with strikewaves .
Hoe staat het met de zogenaamde aktualiteit van Trotsky? .
In Australien sind die Grünen Anders .
Some remakrs on Trotskyism .
[David Wijnkoop] .
Niet de paradox is kostelijk maar de truc waarmee hij tevoorschijn wordt gegoocheld .
Hugo de Groot als marxist .
Het Duits-Russische pakt .
[Reisnotities van C.W. de Vries] .
De meidagen in Frankrijk . 1968.
Comments on the book "We can change the world" .
Losse notities over de arbeidersbeweging .
Tekst van een lezing in Leiden. 1976.
Tekst van de inleiding voor de cursus over de geschiedenis van de arbeidersbeweging. 1978
Terug naar de Luddieten .
Die Klassenkämpfe in England von 1972 bis 1979 .
Quelques reflections sur la révolution d'Espagne .
Artikelen in Red and Black Notes .
A book that provocates an ambiguous review .
Vroege herinneringen .
Bibliographie du communisme des conseils .
Zur Kritik der "Vereinigten Linke" .
Artikel over prof. C.W. de Vries.
Met "De Vrije Socialist" op gespannen voet .
Over een povere en over een wezenlijke kritiek op de sociaal-democratie . 1984.
Le "Groupe des Communistes Internationalistes"en Hollande Souvenirs personnels des annés 1934-1939 .
Zur Transformation des Klassenkampfes .
Treinkapingen en gijzelingen .
Waarheen gaat Engeland? 1950-1951.
Stellingen over de Chinese revolutie.
Wereldimperialisme, wereldoorlog, wereldrevolutie .
Über die Wirklichen Lehren des Rotterdamer Hafenstreiks .
Gunst nog aan toe, die poes die kan de krant lezen .
Kronstadt-congres.
De opstand van Kroonstad .
Labour-bewind.
Republiek Weimar
Prof. Banning over Marx en het marxisme . 1960.
Im Klassenkampf gibt es kein Schwarz oder Weisz .
Dialektisch realism .
Wat leeft en wat dood is in het Kommunistisch Manifest .
De burgerlijke pers over Domela; Eens, maar ook volstrekt oneens met Pszisko Jacobs: De grenzen van het anarchisme; Waarom Domela Nieuwenhuis "apostel" was .
Over arbeidersraden .
A Propos de Juin '36 et de l'Espagne republicaine . 1972.
La teneur sociale de la revolution Espagnole . 1973.
Réflexion sur le texte; Les occupations d'usines, signe de la faiblesse du mouvement prolétarien . 1973.
Tekst van interview voor Grenzeloos . 1994.
Über die Gruppe Internationale Communisten in Holland . 1977.
Twee interessante onderwerpen op nonchalante manier behandeld; Les malheurs de la sociologie ou le triomphe de la négligence .
Kronstadt: proletarischer Ausläufer der Russischen Revolution . 1971.
Marx in Zaltbommel . 1972.
Einleitung zur italienischen Ausgabe .
Rätedemokratie statt Parteidiktatur . 1994.
Anmerkungen zur Neuformierung der Revolutionären Linken . 1993.
Kritik des Leninschen Bolschewismus .
Henriette Roland Holst als Voluntaristen . 1972.
Zur Kritik der Leninschen Revolutionstheorie .
Démocratie des conseils versus dictature du parti .
Notes on the US .
De plaats van SDAP en PvdA in de geschiedenis .
Sneevliet's tragedie . 1954.
De RSAP en haar plaats in de Nederlandse arbeidersbeweging .
Le Groupe des communistes internationalistes en Hollande .
On bourgeois society and its state .
Letters to Joe Jacobs . 1971.
Voortzetting van de discussie over de meerwaarde .
Het Probleem van de oorlog .
De actie in de kristalfabriek Val-Saint-Lambert .
De arbeidersstrijd in Zuid-Korea . 1987.
Karl Marx en het marxisme .
Gastarbeid .
En discussion avec les Provos .
Résistence sans base de classe .
La Borinage .
L'insurrection ouvrière en Allemagne de l'Est Juni 1953 .
Vragen en antwoorden voor de Geschiedeniskalender.
N. Lenin als Stratege der Bürgerlichen Revolution . 1973.
Joost van den Vondel als politiek dichter .
Columns in OVT . 1998-2000.
Teksten over Algerijë.
Theodor Plievier.
Kritik des Leninschen Bolschewismus .
Autobiografie Arie Bom.
Henryk Grossmann froissé .
Saargebied .
Jacob van Lennepkade.
Karl Marx.
Marxistische economie.
Enkele losse bedenkingen bij de lektuur van vele jaargangen Daad en Gedachte .
Stakingen in België. 1961-1971.
Conferentie Boulogne. 1956, 1973.
Jan Appel zum Gedächtnis .
Stakingen in Genk. 1966-1970.
Over de kritiek op de demokratie .
Samenwerking van de organisaties of eenheid der arbeiders? 1952.
Vrouwen in diverse revoluties .
Staking in het Groninger land .
Een gesprek in Zuid-Wales .
Over de verschillen tussen drie soorten van materialisme .
Bolsjewisme is geen communisme .
The workingclass uprising in East-Germany june 1953 .
Het object der ekonomie .
Polen na 1981.
Het kraaien van de Galliese haan .
Kritiek op Mandel.
Autonome Klassenkämpfe in England 1945-1972 . 1974.
Front Populaire .
Dave Douglass en Autonomous Class Struggle in Great Britain. 1991-1993.
Veen , een toneelstuk over de nijverheid in het noorden des lands. 1979.
Bij ons zul je je thuisvoelen .
Sneeuw .
Weet je nog wat we naar Ierland voeren? .
Karl Marx und Arnold Ruge .
Afschrift brief A. Pannekoek aan Chaulieu. 1953.
Kwestie Sake van der Ploeg. 1973.
Britse mijnwerkersstaking van 1984-1985.
Revolutie en kontra-revolutie in Spanje . 1939.
Dr. Anton Pannekoek als socialistisch theoreticus . 1939.
Pannekoek et Chaulieu . 1971.
Stakingsrecht.
Prof. B. Sijes en de strijd van de arbeiders.
Vakbeweging. (diverse artikelen)
"Nieuwe Koers" en Karl Marx .
Marxism of anarchisim .
Mevrouw Dulcinea .
Lenin's interpretatie van Karl Marx .
Ingezonden brieven.
Autobiografisch materiaal. Met gedichten, verhalen en lijst van publicaties.
Boekbespreking. Het westers marxisme en de Sovjetunie . 1990. Boekbespreking. Een belangwekkende studie over de PSP . Boekbespreking. Kóeng Foe Tze en de klassenstrijd Boekbespreking. Bureaucratie, Bagnes et Business Boekbespreking. Naar wijder horizon Boekbespreking. Salut aan Catalonië Boekbespreking. Wat leert ons het jongste boek over de dood van Lin Biao? De brug van Tancarville . China in de storm . Confucius, Leo Tse en de klassenstrijd . De Parijse Commune en de Communards . De sociaal-democratie en haar verhouding tot de bourgeoisie . Aan wat voor ziekte lijdt de PvdA? . 1982. Indië en Nederland Een halve eeuw is verstrekken sinds de zogenaamde Jordan-opstand . Met stukken uit 1934. 1984. Over de arbeidersbeweging en de beweging der arbeiders . Een afscheidsbrief . Mevrouw Dulcinea . De torens van Valenciennes . De Asters . 1 doos
Overige manuscripten, typoscripten en aantekeningen. (dozen)

N.B. Niet gesorteerd.

Notitieboekjes. 1 doos
Handgeschreven excerpten en samenvattingen van diverse boeken. ca. 1935-1939. 2 dozen
Stukken van de Spartacusbond en het tijdschrift Spartacus . 1952-1976. 3 mappen
Uitnodigingen, circulaires voornamelijk van de Groep Amsterdam en exemplaren van Contact in eigen kring
Stukken van de redactie
Crisis in de Spartacusbond.
Stukken betreffende meningsverschillen tussen de Spartacusbond en de Groep Daad en Gedachte. 1968, 1974. 2 stukken
Stukken betreffende het congres van de Federatie van Radensocialisten in België in 1973. 1973. 1 omslag
Stukken betreffende het festival Oberhausen. 2001. 1 omslag
Stukken betreffende diverse internationale conferenties. 1967-1983. 1 map
Tijdschriften, brochures en pamfletten van Radencommunisten en andere linkse bewegingen. 1930-2000. 1 doos en 22 mappen
Spartacus .
Proletarische Beschouwingen .
De Arbeidersraad . (omslag)
De Radencommunist . (omslag)
Groepen van Internationale Communisten, o.a. P.I.C. . (doos)
De Kern .
Verzamelkrant .
De Havenvuist .
Havennieuws .
De Vrije Tribune .
Socialistische Werkers Partij.
Bulletin van het Bevrijdingspersagentschap .
Rätekorrespondenz .
Reader, diskussionpapiere .
KAPD, Die Aktion .
International Council Correspondence .
Red and Black notes .
Freedom .
Bulletin van de 4e Internationale
KgU-Archiv .
Solidarity groep.
Hotlines .
Alternative .
La Vérité .
Echanges .
Syndicalist Workers Federation.
CPN. 1929-1982.
PvdA.
Overige pamfletten en gedrukten Nederland.
Overige pamfletten en gedrukten buitenland. (doos)
Documentatie. 1941-1986. 15 mappen
Stakingen havenarbeiders Rotterdam en Amsterdam. 1979.
Stakingen havenarbeiders Antwerpen. 1955, 1973-1974.
Staking mijnwerkers Limburg.
Staking Amsterdams gemeentepersoneel 1955.
Stakingen mijnwerkers Groot-Brittannië 1984-1985.
Engeland en de Verenigde Staten.
Indonesië.
Italië.
Polen en Hongarije. 1956-1957.
Portugal. 1973-1975.
KAB en St. Adelbertvereniging. 1954-1955.
Bezettingstijd en bevrijding. 1941-1945.
Strooibiljetten van de geallieerden. 1941-1945.
Eerste wereldoorlog. 1916-1918.
Kabouters, Oranjevrijstaat. 1970-1974.
Centrumpartij. 1982-1986.
Kopieën van teksten van derden. 1908-2000. 2 dozen en 7 mappen
Anton Pannekoek.

N.B. Bevat ook originele uitgaven.

Sylvia Pankhurst.
John Zerzan.
Anne Vanesse, Rosa Luxemburg et les socialistes belges .
The old movement .
Xenia Rajewsky, Soziologische Aspekten der Rechtsprendung zum Arbeitskampfrecht in der Bundesrepublik .
Sozialistische Transformation der Sovjetunion .
Henny Buiting. 1990-1993.
Henryk Grossmann, Aufsätze zur Krisentheorie . 1971.
Dik van der Meulen, Politici zonder politiek . 1987.
Overige teksten en documentatie. ca. 1939-2000. (dozen)
Stukken van Theo Maassen: artikelen, gedichten, notities en typoscripten o.a. van Het denken en de taal en Het verworvene der filosofie . 1946-1965. 1 doos
Correspondentie. 2001-2004. 1 pak
Getuigschrift en cijferlijst van Carel Johan Hinlopen Brendel van de Hoogere Burgerschool te Den Haag. 1933. 1 omslag
Bewijs van Nederlanderschap van Carel Johan Hinlopen. 1936. 1 stuk
Nederlandsche Staatscourant van 17 augustus 1944 met gerechtelijke aankondiging van de naamswijziging op verzoek van Carel Johan Hinlopen, journalist, wonende te Doetinchem, van de geslachtsnaam Hinlopen in Brendel. 1944. 1 stuk
Journalistenpas c.q. doorlaatbewijs van C.J. Hinlopen. 1945. 1 stuk
Herinneringen van Cajo Brendel aan de Tweede Wereldoorlog en aan zijn jaren bij het Nieuw Utrechts Dagblad . 1945, 1975 en z.j. 1 map
Correspondentie. 1968-1995 en z.j. 1 map
Documentatie betreffende de stakingen in de Rotterdamse haven in augustus-september 1979. 1979. 1 map
Documentatie betreffende diverse stakingen in Nederland en de Internationale Kommunistische Stroming (IKS). 1959-1960, 1964-1965, 1970, 1972, 1978-1979, 1982-1983 en z.j. 1 map
'Stirn und Faust. Vervielfaeltigte Manuskripte Werktaetiger Menschen'. Nr. 1 (Mai 1952) en 2 (Juni 1952). 1952. 1 omslag
Diverse Franse pamfletten. 1953-1955, 1970 en z.j. 1 omslag
'Rapport sur la situation politique à la vieille des élections et la tactique de la Ligue des C.I. par A. Hennaut. 1936. 1 stuk
'Pas d'union sacrée'. Franstalig rapport over de politieke situatie in Europa in de loop van de jaren dertig. Z.j. 1 omslag

NB. Titelblad ontbreekt.

Engelstalig typoscript over o.a. Herman Gorter en Anton Pannekoek, uitgegeven door de 'Oppositionist' in Londen. 1973. 1 katern
Nederlandstalige scriptie, door A.W.M. Willems uit Nijmegen, over het ontstaan na de Eerste Wereldoorlog in diverse landen van politieke bewegingen die de parlementaire democratie afwezen. 1969. 1 katern
Teksten van toespraken, uitgesproken door bestuursleden c.q. door gastsprekers op de jaar- c.q. ledenvergaderingen van het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond (CSWV). 1953, 1955, 1957-1958, 1960, 1963. 3 mappen
1953-1955.
1957.
1958, 1960, 1963.