Collectie Cognossementen

Content

Systematische indeling: E. Handel; Handelsondernemingen van allerlei aard

Verzameling van circa tweehonderd (80?) cognossementen uit vooral de periode 1653-1656, met name betreffende de handel tussen het Iberisch Schiereiland en Nederland en Vlaanderen.

Herkomst Collectie Velle 28; afmeting: circa 20 x 10: betreft een zestigtal (80?) cognossementen uit de periode 1597-1744 met nadruk op de jaren 1653-1656, die afkomstig lijken te zijn uit een archief, mogelijk dat van Jacobus de Bruijne uit Antwerpen. Het betreft met name de handel tussen het Iberisch Schiereiland en Nederland en Vlaanderen.

De nummers verwijzen naar de nummering van de eerste inventarisatie van de Velle-documenten, 1986-1990.

Bijzondere Collecties 185