Showing 1 - 20 of 263 for search: '', query time: 0.22s
Notulen 1956-1958, correspondentie 1954-1958, stukken betreffende de oprichting.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Effectenhandel en handelsbanken Prospectussen betreffende geldbeleggingen, verzameld door de Algemeene Maatschappij van Levensverzekeringen en Lijfrente (1881-1923), 1883-1923. Ingang op fondsen per deel, behalve op...
Archives
Add to Favorites
Agenda's en notulen van de vergaderingen van het bestuur 1960-1978, 1987-1989, agenda's en notulen van de vergaderingen van de raad van commissarissen 1989, 1992-1996, notulen van het directieoverleg 1972-1979, 1993-1997, notulen van de vergaderingen van de staf 1993-1996, correspondentie 1961-1980,...
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen van de Landelijke Stroomgroep Stop Kalkar; enkele verslagen van afdelingsvergaderingen; correspondentie; adressen- en handtekeningenlijsten; documentatie 1974-1976.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van het bestuur 1953-1958.
Archives
Add to Favorites
Collection of mainly printed material relating to the first generation leadership of the Turkish Republic, including Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak and Ismet Inönü, other participants of the struggle for independence and members of the political opposition during the first period of the Turkish...
Archives
Add to Favorites
Notulen, correspondentie; stukken betreffende de War Resisters' International, Onafhankelijke Contactcommissie voor Vredeswerk (OCV), Comité 1961, 1962, 1963 voor de Vrede, ILCOP (International Liaison Committee of Organisations for Peace), International Peace Bureau; Amerika-Europa Mars 1961, reis...
Archives
Add to Favorites
Documents on the activities of the Association de Prisonniers Politiques du Franquisme en France 1990-1995 and photocopies of older documents collected by the Association.
Archives
Add to Favorites
Documents on the number and fate of political prisoners in Burma 2002-2006.
Archives
Add to Favorites
Various documentation by and press clippings on the views and activities of the Akbayan Citizen's Action Party 1997-2009.
Archives
Add to Favorites
Correspondence with Acracio Bartholomé, Avelino García Entrialgo, Onofré García Tirador, José Peirats and others; minutes of meetings of and other documents on the regional sub-committee of the CNT in Asturia, León and Palencia in exile; documents on the national sub-committee in exile; circulars fr...
Archives
Add to Favorites
Collection of press clippings on the marches against unemployment from local and national newspapers and from the militant press, including a series of clippings arranged by day 1994.
Archives
Add to Favorites
Notulen; vergaderstukken; stukken betreffende de HTS-Unie en overige stukken; documentatie 1970-1974.
Archives
Add to Favorites
Documents regarding the Assistance Association for Political Prisoners (Burma), the Democratic Alliance of Burma, the Democratic Party for a New Society, the National Council of the Union of Burma and the National League for Democracy 1997-2003.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Verzekeringen algemeen Opgericht op 11 maart 1874 door het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond. De afdeling Amsterdam kiest het hoofdbestuur uit haar midden. De reserves worden belegd in Amsterdam, onkosten word...
Archives
Add to Favorites
Period 1966-1989
Stukken afkomstig van Louis Andriessen betreffende de Aktiegroep "De Notenkraker".
Archives
Add to Favorites
Ingekomen stukken, notulen van het bestuur 1971-1977; stukken van de afdeling Groningen 1971-1973; documentatie 1971-1976.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families Correspondentie en ander materiaal, door Emmanuel Abraham e.a. Ethiopische ballingen verzonden aan Gerard Swanborn (1891-1982), leraar aan de Christelijke Kweekschool in Gorinchem. De schrijvers waren Ethiopië ontvlucht wegens de Italiaanse bezetting (...
Archives
Add to Favorites
Archief Arriën Kruyt: stukken betreffende Griekenland, het kolonelsregime, het Antidiktatoriale Komitee voor de Grieken in Nederland en de hulp aan Griekse vluchtelingen in Nederland tijdens de Griekse dictatuur 1962-1982. Stukken afkomstig uit de nalatenschap van Sybren Hellinga (overleden maart 2...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de campagne tegen de identificatieplicht 1988, 1992-1999; acties tegen de koppelingswet en de huisvestingssector 1996; de initiatiefgroep 'Stop Israëlische nederzettingen in Palestina. Boycot Israël' 1990-1994; acties inzake vluchtelingen en vreemdelingendetentie 1989 -1999; de M...
Archives
Add to Favorites