Showing 1 - 20 of 165 for search: '', query time: 0.28s
Photocopies and a few originals of correspondence, circulars, memoranda, reports and other documents, received, dispatched and collected by Jules Humbert-Droz and his wife Jenny, concerning the origin and the foundation of the communist parties in France, Italy, Belgium, Portugal, Spain, Switzerland...
Archives
Add to Favorites
Agenda's en notulen van de vergaderingen van de bestuursraad, omroepschema's voor radio-uitzendingen, overzichten van aangesloten organisaties en overige stukken 1937-1940.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Kladversies van artikelen over Duitse buitenlandse handel, brieven en enig biografisch materiaal. Hermann Hecht (1850-) studeerde handelswetenschappen in Keulen, werkte vervolgens in de rubberfabriek van...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantage en cultuurmaatschappijen; Diversen landbouw Renteboek van het verpachten van een hoeve met bijbehorende landerijen en aantekeningen betreffende de wetgeving aangaande verpachtingen afkomstig van Lazarus Heutz, Hulst.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de Kabouterbeweging, m.n. de Kabouterkrant; correspondentie en administratie; notulen van Volksvergaderingen en Interdepartementale vergaderingen.
Archives
Add to Favorites
Period 1984-1999
Correspondentie tussen Willem Oltmans en zijn uitgever Wim Hazeu, alsmede correspondentie met andere bij de uitgave van Oltmans zijn dagboeken betrokken personen zoals Ies (Isaac) Lipschits en Hylke Tromp 1984-1999; 'Gorbachev's Gamble', 'Battle of the Brains. Notes by a Dutch journalist on South Af...
Archives
Add to Favorites
Notulen 1914-1922, 1945-1962; receptieboek 1964; overige stukken c. 1918-c. 1964.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families. Correspondentie betreffende bezoeken van Nederlandse managers aan de Verenigde Staten in het kader van de Contactgroep Opvoering Productiviteit, gericht aan Philomène Lily Harpenau-de Haan (Amsterdam 1921-Abano Terme 2009). De Contact-groep is in 1950...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie. Bouwmaterialen, aardewerk en glas Catalogus van de Haagsche Plateelbakkerij 'Rozenburg', ca. 1900. Losbladig, met prijslijst en voorwoord van Jurriaan Kok, directeur 1895-1913.
Archives
Add to Favorites
Collection of documents issued and collected by the Egypt Branch of the CPS: minutes of meetings of the Central Committee of the CPS 1964-1995, internal ciculars 1964-1991, leaflets, pamphlets, bulletins and other publications 1968-2003; manuscripts of books and papers by Mohamed Ibrahim Nuggud, sec...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen F. van Heusden, “Korte Geschiedenis van Weesp in de Middeleeuwen”, Velp 22.09.1976, typoscript met correcties, p.1-120. Kennelijk was werk bedoeld als een dissertatie bij T.S. Jansma. Het archief “Gooi en...
Archives
Add to Favorites
Collectie over de vliegramp in Amsterdam-Bijlmer in 1992: stukken uit het journalistieke archief van Heijboer, o.a. met behulp van WOB-procedures opgevraagd en stukken afkomstig van Oedayraj, lid van de parlementaire enquête-commissie naar de vliegramp: correspondentie, verslagen van de verhoren, re...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1939-1945; dagboekaantekeningen 1940-1945; verslagen van persconferenties 1941; stukken betreffende het Militair Gezag, de Werkgemeenschap, De Standaard.
Archives
Add to Favorites
Period 1992-2000
Notulen en correspondentie van het bestuur van de SVBH 1983-1991; stukken betreffende organisatie en financien 1983-1991, commissies 1985-1991, Palaver 1985-1991, stukken betreffende activiteiten, bemiddeling van opdrachten, conferenties en enquetes onder leden 1983-1992; stukken van de afdelingen U...
Archives
Add to Favorites
Manuscript of his autobiography; diaries; letterbooks; minutes of the General Council of the IWMA 1866-1869; documents relating to the Reform League and the TUC Parliamentary Committee 1871-1876; letters to Howell from Henry Crompton, Samuel Morley, Anthony Mundella, Samuel Plimsoll, George Potter a...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het negentiende zionistisch congres in Luzern in 1935 en het twintigste in Zürich in 1937; overige stukken 1935-1939.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven; Belastingen H.J. Hofstra (1904-1999) was van 13.10.1956 tot 21.12.1958 minister van financiën voor de PvdA in het kabinet Drees IV. Belastingmaatregelen in het kader van de bestedingsbeperking bleken uiteindelijk het breekpunt met de KV...
Archives
Add to Favorites
Period 1974-2010
Notulen en andere bestuursstukken; stukken betreffende congressen, correspondentie, statuten en reglementen; stukken betreffende subsidie-aanvragen, afdelingen en werkgroepen, scholing en kadercursussen, manifestaties, acties, samenwerking en contacten met andere organisaties; documentatie; bevat oo...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Getypt manuscript "Mededelingen betreffende W. Heybroek 1806-1885, W. Heybroek Jr. & Co, 1874-1899, Commanditaire Vennootschap Heybroek & Co 1899-1920" over het familie-bedrijf dat zich met name bezig hiel...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Schadeverzekering Briefkopijboek 14.06.1907-02.1912, voornamelijk als agent van 'Providentia', 1 deel, fol.1-339 beschreven. H.W. Haar was boekhouder bij W. Jager Gerlings en de firma J.H. Enschede te Haarlem en tev...
Archives
Add to Favorites