Showing 1 - 20 of 206 for search: '', query time: 0.24s
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Originelen en kopieën van originelen uit de jaren 1573-1609 en correspondentie afkomstig van prof.dr. J.H. Kernkamp (1904-1980).
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families. Boekbinder Hendrik Kets (Hummelo en Keppel c.1770-Doesburg 1850) en een achterneef noteren inkomsten en uitgaven van verpachte boerderijen, land, een schuur en tienden onder Doetinchem, en renten van uitgeleend kapitaal. Bijlage bij het kasboek is o.a...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1979-1982; diploma's en lidmaatschapsbewijzen 1928-1967; stukken betreffende zijn benoeming tot NVV-voorzitter in 1965, zijn overstap naar de VARA in 1970 en zijn door het personeel afgedwongen aftreden als VARA-voorzitter in 1979. NB. Zie voor stukken uit zijn NVV-tijd het archief v...
Archives
Add to Favorites
Period 1909-1942
Photocopies of correspondence, identity papers, travel and other documents concerning the family Kurzweil, their flight from Austria and their stay in France 1909-1942 (-1993).
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de tijdschriften 'De Vonk' en 'De Vlam', o.a. manuscripten van Jef Last en anderen 1944-1950; stukken betreffende de 'Kroniek van de Week' 1945, de Nederlandse Bond van Abstinent Studerenden 1941-1985 en het Sociaal-democratisch Centrum in de Partij van de Arbeid 1955.
Archives
Add to Favorites
Correspondence and scrapbooks with articles in the , , , , , , , and other periodicals 1956-1995; Vanguard pamphlets 1953-1958; correspondence relating to the campaign for the release of Len Wincott from a Siberian Prison Camp 1955-1957; correspondence with and photocopies of Bruno Rizzi's pa...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families; Boedelinventarissen Rekening en verantwoording van de boedel van met name effecten van Cornelis de Keyser en zijn weduwe Johanna Margaretha van Gangel, opgemaakt te Amsterdam in 1799.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Biografisch materiaal en stukken betreffende de werkzaamheden van Klant als econoom. Johannes Jacobus (Joop) Klant; geboren 1915 te Warmenhuizen, overleden 1994 te Amsterdam; econoom; na het afronden van z...
Archives
Add to Favorites
Period 1970-1989
Notulen, correspondentie, nota's, discussiestukken, pamfletten en andere stukken betreffende Kommunistische Arbeidersorganisatie marxistisch-leninistisch (KAOml), de voorlopers de Bond van Nederlandse Marxisten Leninisten (BNML), de Kommunistische Kring Breda (KKBml) en de Kommunistische Arbeidersor...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven; Kamers van koophandel Persoverzichten, circulaires, notulen e.d. betreffende de verbinding van Amsterdam met de Bovenrijn, handelspolitiek, moeilijkheden bij de vervaardiging van en den handel in cement 1924-1928, Post, cheque en girodi...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en foto's.
Archives
Add to Favorites
His memoirs, including his memories of the former Institute of Marxism-Leninism (IML) in Moscow (covering the period from about 1940 to 1999) 1999-2000.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Effectenhandel en handelsbanken Brieven gericht aan de Fa. E.H. Krelage & Zn. over mutaties in bedrijven. Aanvulling op Bijzondere Collecties 260.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families Collectie huishoudboekjes van mevrouw N. Kissing zonder duidelijke samenhang. Mogelijk is H.M. Kissing haar echtgenoot. Ze heeft een dochter Helene en er is een leeg huiswerkboekje van W. Kissing.
Archives
Add to Favorites
Documents relating to her visit of China in 1977, including comments on slides made during her trip 1977, 1999; printed material relating to the United Nations Fourth World Conference on Women in Beijing in 1995. NB. Slides collection has been transferred to the audiovisual department of the IISH.
Archives
Add to Favorites
Liedteksten en andere stukken betreffende strijdmuziek in Nederland: liedjes tegen kernenergie, liedjes uit de vredesbeweging, krakersliederen, vrouwenliederen en diversen 1977-1985.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Oost-indische Compagnie Stukken betreffende de uitrusting van de schepen "Buicksloot", "Nieuwendam", "Maarsseveen" en "Vliegh" van de Kamer Amsterdam van de OIC.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het leven van Kees Koning en door hem gevoerde acties, verzameld door zijn biograaf Gerard van Alkemade (1938-2004) voor het boek 'Al ga je eraan kapot! Het leven van vredesactivist Kees Koning' (Breda: Papieren Tijger, 2003) o.a. betreffende verblijf in India 1977-1980, de North...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie van de secretaris Roel van Heusden met de medebestuursleden John Pront, Garmt Stuiveling en Dick van der Zee 1936-1938; stukken betreffende een door het Kunstenaars Centrum georganiseerde tentoonstelling in Hengelo en congres in Amsterdam 1937.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het buurtopbouwwerk en de -afdeling in de Oosterparkbuurt in Amsterdam 1975-1984; stukken betreffende onderzoeken tijdens zijn studie sociologie aan de .
Archives
Add to Favorites