Showing 1 - 20 of 197 for search: '', query time: 0.19s
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Originelen en kopieën van originelen uit de jaren 1573-1609 en correspondentie afkomstig van prof.dr. J.H. Kernkamp (1904-1980).
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families. Boekbinder Hendrik Kets (Hummelo en Keppel c.1770-Doesburg 1850) en een achterneef noteren inkomsten en uitgaven van verpachte boerderijen, land, een schuur en tienden onder Doetinchem, en renten van uitgeleend kapitaal. Bijlage bij het kasboek is o.a...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1979-1982; diploma's en lidmaatschapsbewijzen 1928-1967; stukken betreffende zijn benoeming tot NVV-voorzitter in 1965, zijn overstap naar de VARA in 1970 en zijn door het personeel afgedwongen aftreden als VARA-voorzitter in 1979. NB. Zie voor stukken uit zijn NVV-tijd het archief v...
Archives
Add to Favorites
Period 1909-1942
Photocopies of correspondence, identity papers, travel and other documents concerning the family Kurzweil, their flight from Austria and their stay in France 1909-1942 (-1993).
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de tijdschriften 'De Vonk' en 'De Vlam', o.a. manuscripten van Jef Last en anderen 1944-1950; stukken betreffende de 'Kroniek van de Week' 1945, de Nederlandse Bond van Abstinent Studerenden 1941-1985 en het Sociaal-democratisch Centrum in de Partij van de Arbeid 1955.
Archives
Add to Favorites
Correspondence with Russian and West European social democrats, including Karl Kautsky 1891-1903, Rosa Luxemburg 1895-1902, Georgij V. Plechanov 1890-1892, and Leo Jogiches (pseudonym Tyszka) 1891-1897; correspondence with Vorwärts, Leipziger Volkszeitung, and other newspapers; manuscripts of articl...
Archives
Add to Favorites
Correspondence and scrapbooks with articles in the , , , , , , , and other periodicals 1956-1995; Vanguard pamphlets 1953-1958; correspondence relating to the campaign for the release of Len Wincott from a Siberian Prison Camp 1955-1957; correspondence with and photocopies of Bruno Rizzi's pa...
Archives
Add to Favorites
Period 1959-1978
Stukken van de ASVA en het LOG voornamelijk betreffende seminars 1969-1978; notulen van redactievergaderingen van de Socialistische Uitgeverij Amsterdam 1975; Knipsels van artikelen en interviews 1971-1996; stukken betreffende Missing Links, een discussiegroep over de oprichting van een nieuw links...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie met de Algemeene Vereeniging voor Melkvoorziening 1939-1940; correspondentie betreffende het vervullen van de militaire dienst 1939-1941; brief aan Koos Vorrink over de positie van de 'kleine zelfstandigen' 1940; stukken betreffende het agrarisch program en het middenstandsprogram va...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families; Boedelinventarissen Rekening en verantwoording van de boedel van met name effecten van Cornelis de Keyser en zijn weduwe Johanna Margaretha van Gangel, opgemaakt te Amsterdam in 1799.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Biografisch materiaal en stukken betreffende de werkzaamheden van Klant als econoom. Johannes Jacobus (Joop) Klant; geboren 1915 te Warmenhuizen, overleden 1994 te Amsterdam; econoom; na het afronden van z...
Archives
Add to Favorites
Period 1970-1989
Notulen, correspondentie, nota's, discussiestukken, pamfletten en andere stukken betreffende Kommunistische Arbeidersorganisatie marxistisch-leninistisch (KAOml), de voorlopers de Bond van Nederlandse Marxisten Leninisten (BNML), de Kommunistische Kring Breda (KKBml) en de Kommunistische Arbeidersor...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven; Kamers van koophandel Persoverzichten, circulaires, notulen e.d. betreffende de verbinding van Amsterdam met de Bovenrijn, handelspolitiek, moeilijkheden bij de vervaardiging van en den handel in cement 1924-1928, Post, cheque en girodi...
Archives
Add to Favorites
Interviews op papier en cassettebandjes t.b.v. "Verkeerde Vriendschap", interviews met lesbische vrouwen - 1987. Via Schorerstichting.
Archives
Add to Favorites
Period 1947-1958
Correspondentie van Nicolaas Metzelaar, in leven directeur van de en tevens president-directeur van de Koninklijke Drukkerij De Unie te Batavia/Djakarta 1947-1958; stukken betreffende de afhandeling van vanwege de gedwongen verkoop van De Unie ingediende schadeclaims 1970-1974; stukken betreffende...
Archives
Add to Favorites
Kopij (en andere stukken) voor verschillende nummers van de Kraakkrant, o.a. betreffende de Vondelstraat, de Groote Keyser en de Grote Wetering 1977-1980; stukken betreffende de verkoopadministratie van het blad Bluf; overige stukken.
Archives
Add to Favorites
Period 1936-1937
Typescript of `The Good Comrade', memoirs of both on their `separate but connected' adventures in Spain, covering Kurzke's travel to Spain in 1934 and his time as a member of the International Brigades 1936-1937 and Mangan's travel through Spain searching for Kurzke 1936-1937; an introduction and ex...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en foto's.
Archives
Add to Favorites
His memoirs, including his memories of the former Institute of Marxism-Leninism (IML) in Moscow (covering the period from about 1940 to 1999) 1999-2000.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Effectenhandel en handelsbanken Brieven gericht aan de Fa. E.H. Krelage & Zn. over mutaties in bedrijven. Aanvulling op Bijzondere Collecties 260.
Archives
Add to Favorites