Showing 1 - 20 of 218 for search: '', query time: 0.19s
Correspondence 1978-2007; lectures 1967-1999; file on the committee that intended to make undo the entry ban to the FRG, imposed to Ernest Mandel 1976-1977; file on the committee for the release of Rudolf Bahro 1978; files regarding the Hamburger Institut für Sozialforschung, including correspondenc...
Archives
Add to Favorites
Pamfletten en andere stukken betreffende acties tegen kernwapens 1979-1983; pamfletten en notulen betreffende internationale vredesmarsen 1979-1983; notulen Coördinatiegroep 6de Internationale Vredesmars 1981; notulen Geweldloze Contactgroep Amsterdam 1981-1983; Liga voor de Rechten van de Mens 1982...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families; Vermogensbeheer particulieren Administratie van het beheer van de particuliere bezittingen van Baron Aeneas Mackay (1734-1807), officier van de Schotse brigade, betreffende obligaties en lijfrenten (met name op landgoederen in Oost-Nederland en planta...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families; Huishoudboeken Huishoudboek, patiëntenboek en twee contraboekjes van een rekening bij Jan Blijdesteijn & Zoon van arts en tevens waarnemend directeur van het Medico-Mechanisch Zander Instituut te Utrecht dr. A. van der Minne.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantage en cultuurmaatschappijen; Diversen landbouw Gegevens betreffende de uitvinding van de hooiboor met afbeelding door D. Minkema, Oosterlittens.
Archives
Add to Favorites
Period 1940-1998
Documents of the MNR selected by the Centre pour la Sauvegarde de la Mémoire Populaire (CESAME) in Paris consisting of some correspondence 1952, 1986-1992; foundation charter 1941; pamphlets, copies of periodicals, leaflets, reports, posters and other printed documents of the MNR on the national rev...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de diverse versies en vertalingen van het strijdlied 'De Internationale' van Eugene Pottier en onderzoek en publicaties van Van de Merwe over dit lied (1887-) 1971-1989; stukken betreffende Rindert van Zinderen Bakker (1845-1927) en diens socialistische liederen en gedichten 1972...
Archives
Add to Favorites
Period 1938-1951
Typescript of his `The 1988 riots in Burma' 1991; comments and some correspondence by Anna Allott 1996; a personel account of the Burmese revolution by Gilroy Coleman [1988] and a few obituary clippings concerning Maung Maung 1994. Photocopies of pages of Burmese newspapers, made and used by Maung...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de door Maaike Meijer gevolgde studie Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam: K(andidaats)-blok Taalbeheersing over emancipatorisch onderwijs 1972-1973; werkstukken Marxistische Neerlandistiek 1972-1973; kongresboeken 1972.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Effectenhandel en handelsbanken Aanbeveling door de bankier S.M. de Rothschild in Wenen aan relaties in Keulen, Brussel en Frankfurt om Willem Baron Mollerus, Nederlands gezant in Sint Petersburg, op aanvraag krediet...
Archives
Add to Favorites
Period 1947-1966
Reisdagboeken van de eerste reis van de walvisvaarder Willem Barendsz. 1946-1947; reisdagboeken Kenia en Tanganjika 1949 en Amazonegebied 1954.
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1939-1996
Correspondence by Malaquais with the Commission Socialiste Internationale, Michael Fraenkel, Victor Serge and others, including copies of letters by Victor Serge to the Commission Socialiste Internationale, for the most part on the conflict between Malaquais and Victor Serge; with notes by Malaquais...
Archives
Add to Favorites
Period 1892-1976
Notulen vergaderingen raad van beheer en aandeelhouders N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Winkels en Magazijnen Grand Bazar Français, later Galeries Modernes 1921-1963; brievenboek Grand Bazar Français Amsterdam 1892-1920; balansboeken van de voorlopers in Groningen, Rotterdam en Utrecht 1903-19...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het congres c.q. de deelcongressen 'Psychiatrie in werkelijkheid' 1982-1988, de jaarlijkse 'Week van de psychiatrie' 1985-1997 en de manifestatie 'Geestelijke gezondheidszorg: Armoe Troef!' op 6 oktober 1988 in Den Haag; Aanv. 2011: stukken betreffende de toepassing van electros...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie; Machines Foto-album van de Javaanse vestiging van Machinefabriek Braat, aangeboden aan J.H. Lagers.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en andere stukken betreffende de Muurkrant Emmeloord; stukken betreffende de gijzeling van W. Hoogeveen, op wiens naam de postbus van de Muurkrant stond 1983; Mini-Muurkranten 1983-1984; typoscript en gestencilde uitgave over het oppositiewerk in de Alperwaard en de Alperwaarders (Ka...
Archives
Add to Favorites
Period 1972-1985
Stukken betreffende het 'Comité 25 jaar Israël' en de Collectieve Israël Actie 1972-1983; feestkrant ter gelegenheid van zijn 25-jarig huwelijk 1951; documentatie 1950-1985.
Archives
Add to Favorites