Showing 1 - 20 of 69 for search: '', query time: 1.08s
Period 1954-1986
Correspondence 1965-1986 in particular with a.o. Kurt Gossweiler 1971-1985; manuscripts and typescripts of articles and lectures 1954-1986, in particular on strategies of monopoly-capitalist integration, liberalism, expansion strategies of German capital since 1900 (including the unpublished typescr...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen P.[A.M.V.O.] van Rijckevorsel, 'Mededeeling van de afschriften van twee charters, in het jaar 1812 door mr. P. Musschenbroek naar Parijs gezonden', hs Nederlands, Utrecht 19.02.1846. Concept-artikel met af...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Voedings- en genotmiddelen
Archives
Add to Favorites
His diary 1944; documents concerning his study 1944; personal and general correspondence with, among others, the Turkish Ministry of Foreign Affairs, officials of and ambassadors to the UN and NATO, Turkish colleagues including Hasan Esat Işık, Coşkun Kırca; Kamuran Gürün and Kamran İnan, journalist...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families. Personen Kasboek, van Nicolaas Oosthoek, bijgehouden achterin de Naamwyzer aantoonende alle de naamen en woonplaatsen van de Edele Achtbaare Magistraat der Stad Middelburg in Zeeland ... dienende van November 1780 tot November 1781. Te Middelburg, Ged...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantage en cultuurmaatschappijen; Meekrapteelt De oost-meestoof "De Lei" te Brouwershaven dateert volgens het historisch overzicht bij de liquidatie-rekening al van 1586. Er waren ca. twintig participanten waarvan de meesten een zestiende aandeel hadde...
Archives
Add to Favorites
415 Declarations of the Organization of the Iranian People's Fedaii Guerillas (OIPFG) 1974-1989.
Archives
Add to Favorites
Period 1958-2003
Persoonlijke stukken (1946) 1958-2003; manuscripten van een roman en artikelen 1967-2000; stukken betreffende de VVDM 1967-1993, de Stichting Erfgoed VVDM 1995-2000, de ECCO 1992-2000 en veteranen en veteranenorganisaties 2000-2003.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Handelsondernemingen van allerlei aard Twee brieven van O'Donnoghue vanuit Brussel betreffende het instellen van een porto franco in de Zuidelijke Nederlanden, 1756. O'Donnoghue was als raadspensionaris van Brugge betrokken bij het verbeteren van de toegang naar ze...
Archives
Add to Favorites
Convocaties; correspondentie; berichten aan de leden 1948-1951.
Archives
Add to Favorites
Period 1976-1999
Stukken betreffende taallessen, de HTIB en het stadsdeel De Pijp 1976-1999; kaart bij overlijden Özturan 2006.
Archives
Add to Favorites
Photocopies and originals of the periodical of the Ottoman Socialist Party: Iştirak (Ichtirak) 1909-1911; originals of Hatt-ı Hareket Beyannâmesi (manifest of action), İslahat Proğramı (program of reforms) and Belediye Proğramı program (community program), published together in one leaflet in Paris...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families; Boedelinventarissen Inventaris van Maria des Obries, echtgenote van Janne Cazier en daarvoor gehuwd geweest met Michiel van der Vorst. Antwerpen.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantage en cultuurmaatschappijen; Meekrapteelt Vier stoofboeken met enkele losse stukken van boekhouder Simon Voorbeijtel betreffende de teelt van 1824, 1831, 1832, 1837, 1842 en enkele kwitanties van de betaalde accijns. In tegenstelling tot bij de an...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Levensverzekering Contract letter A ten name van Bastiaen Molewater (schepen en commissaris van het contract) t.g.v. Bastiaen Molewater Jr. (1768); gedrukte resoluties van de geïnteresseerden van contract letter B en...
Archives
Add to Favorites
Conference papers and some other documents regarding this conference 1980.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie; Chemische en rubberverwerkende industrie Octrooi voor een raffinaderij van lamp-olie en kaarsvet, door de koning verleend aan Orobio de Castro
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Schadeverzekering Statuten, correspondentie, overzichten aantallen leden en exploitatie-rekeningen betreffende ODAFA, fonds voor ambtenaren in dienst van Rijk, Provincie, Gemeente en andere Publiek-rechterlijke licha...
Archives
Add to Favorites