Showing 1 - 20 of 61 for search: '', query time: 0.29s
Dossier betreffende een conflict in de NV: knipsels, manuscripten, brochures en enige brieven 1903, 1910-1913. Aanv. 2013: aanstellingsbrieven en getuigschriften van Petrus Corn. Orgers bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 1891, 1896, 1898, 1904, 1911-1913, 1916, 1921; correspon...
Archives
Add to Favorites
Period 1954-1986
Correspondence 1965-1986 in particular with a.o. Kurt Gossweiler 1971-1985; manuscripts and typescripts of articles and lectures 1954-1986, in particular on strategies of monopoly-capitalist integration, liberalism, expansion strategies of German capital since 1900 (including the unpublished typescr...
Archives
Add to Favorites
Archieven van: Landelijke Bedrijfsorganisaties Verkeer (aangesloten bij het OVB): bijna alle dossiers betreffende de organisatie (notulen etc.) ontbreken; het archief bestaat voor een groot deel uit afschriften van verzonden brieven. Onafhankelijke Bedrijfsorganisatie Verkeer Plaatselijke Bedrij...
Archives
Add to Favorites
Clippings about Turkish labor unions 1974-1993
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen P.[A.M.V.O.] van Rijckevorsel, 'Mededeeling van de afschriften van twee charters, in het jaar 1812 door mr. P. Musschenbroek naar Parijs gezonden', hs Nederlands, Utrecht 19.02.1846. Concept-artikel met af...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Voedings- en genotmiddelen
Archives
Add to Favorites
His diary 1944; documents concerning his study 1944; personal and general correspondence with, among others, the Turkish Ministry of Foreign Affairs, officials of and ambassadors to the UN and NATO, Turkish colleagues including Hasan Esat Işık, Coşkun Kırca; Kamuran Gürün and Kamran İnan, journalist...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families. Personen Kasboek, van Nicolaas Oosthoek, bijgehouden achterin de Naamwyzer aantoonende alle de naamen en woonplaatsen van de Edele Achtbaare Magistraat der Stad Middelburg in Zeeland ... dienende van November 1780 tot November 1781. Te Middelburg, Ged...
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk persberichten en andere stukken van de verschillende departementen van Oranje Vrijstaat 1970.
Archives
Add to Favorites
Correspondence (mostly incoming letters) with Helmut Rüdiger 1938-1966, Sara Guillen 1977-1991, Ismael Rodriguez 1980-1981, Augustin Souchy 1979-1980 and a few others; some personal documents; leaflets and press clippings; letter from Rudolf de Jong with enclosures 1976.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het tijdschrift 'Ontbijt op bed'; de Provobeweging in Maastricht; brochures van exposities van Hans Mol; documentatie.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantage en cultuurmaatschappijen; Meekrapteelt De oost-meestoof "De Lei" te Brouwershaven dateert volgens het historisch overzicht bij de liquidatie-rekening al van 1586. Er waren ca. twintig participanten waarvan de meesten een zestiende aandeel hadde...
Archives
Add to Favorites
Period 1947-1996
Correspondence, including letters to his wife Rieka Oei, with Daniel S. Lev, W.F. Wertheim and others 1947-1994 and n.d.; diaries and notes 1965, 1977-1978 [-1979], 1987 and n.d.; personal documents including documents on his trial in 1976, 1940, 1947-1994 and n.d.; documents concerning his membersh...
Archives
Add to Favorites
415 Declarations of the Organization of the Iranian People's Fedaii Guerillas (OIPFG) 1974-1989.
Archives
Add to Favorites
Het archief bevat documenten van bovengenoemde organisaties.
Archives
Add to Favorites
Period 1936-1940
Collection of photocopies received from Olaya consisting of: proceedings of the first Congreso Extraordinario de Colectividades of the Confederación Regional del Trabajo de Aragón, Rioja y Navarra (CNT), February 1937; reports and other documents, e.g. on the communist José Cazorla, the Federación N...
Archives
Add to Favorites
Statuten en reglementen, ook van de aangesloten bonden, stukken betreffende wijziging van de statuten 1940, financiële stukken waarborgfonds 1935-1936, ontslagkwestie 1939, stukken betreffende de liquidatie 1942-1943; afrekenstaten contributies, o.a. van de afdeling IJmuiden van de Bond van Oud-Kath...
Archives
Add to Favorites
Notulen van het Federatiebestuur van afdeling Den Haag 1932-1933.
Archives
Add to Favorites
Period 1958-2003
Persoonlijke stukken (1946) 1958-2003; manuscripten van een roman en artikelen 1967-2000; stukken betreffende de VVDM 1967-1993, de Stichting Erfgoed VVDM 1995-2000, de ECCO 1992-2000 en veteranen en veteranenorganisaties 2000-2003.
Archives
Add to Favorites
Period 1977-2010
Collection of the OCCHTC consisting of reports and publications by the Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti, United Peoples Party of the Chittagong Hill Tracts (PCJSS) and its armed wing, the Santi Bahini (SB); copies of proceedings of the dialogue between the Bangladesh government and the PCJSS;...
Archives
Add to Favorites