Showing 1 - 20 of 72 for search: '', query time: 1.12s
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen P.[A.M.V.O.] van Rijckevorsel, 'Mededeeling van de afschriften van twee charters, in het jaar 1812 door mr. P. Musschenbroek naar Parijs gezonden', hs Nederlands, Utrecht 19.02.1846. Concept-artikel met af...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Voedings- en genotmiddelen
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families. Personen Kasboek, van Nicolaas Oosthoek, bijgehouden achterin de Naamwyzer aantoonende alle de naamen en woonplaatsen van de Edele Achtbaare Magistraat der Stad Middelburg in Zeeland ... dienende van November 1780 tot November 1781. Te Middelburg, Ged...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantage en cultuurmaatschappijen; Meekrapteelt De oost-meestoof "De Lei" te Brouwershaven dateert volgens het historisch overzicht bij de liquidatie-rekening al van 1586. Er waren ca. twintig participanten waarvan de meesten een zestiende aandeel hadde...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Handelsondernemingen van allerlei aard Twee brieven van O'Donnoghue vanuit Brussel betreffende het instellen van een porto franco in de Zuidelijke Nederlanden, 1756. O'Donnoghue was als raadspensionaris van Brugge betrokken bij het verbeteren van de toegang naar ze...
Archives
Add to Favorites
Period 1976-1999
Stukken betreffende taallessen, de HTIB en het stadsdeel De Pijp 1976-1999; kaart bij overlijden Özturan 2006.
Archives
Add to Favorites
Photocopies and originals of the periodical of the Ottoman Socialist Party: Iştirak (Ichtirak) 1909-1911; originals of Hatt-ı Hareket Beyannâmesi (manifest of action), İslahat Proğramı (program of reforms) and Belediye Proğramı program (community program), published together in one leaflet in Paris...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families; Boedelinventarissen Inventaris van Maria des Obries, echtgenote van Janne Cazier en daarvoor gehuwd geweest met Michiel van der Vorst. Antwerpen.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantage en cultuurmaatschappijen; Meekrapteelt Vier stoofboeken met enkele losse stukken van boekhouder Simon Voorbeijtel betreffende de teelt van 1824, 1831, 1832, 1837, 1842 en enkele kwitanties van de betaalde accijns. In tegenstelling tot bij de an...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Levensverzekering Contract letter A ten name van Bastiaen Molewater (schepen en commissaris van het contract) t.g.v. Bastiaen Molewater Jr. (1768); gedrukte resoluties van de geïnteresseerden van contract letter B en...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie; Chemische en rubberverwerkende industrie Octrooi voor een raffinaderij van lamp-olie en kaarsvet, door de koning verleend aan Orobio de Castro
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van H. Bonn: huishoudelijk reglement, notulen van de vergadering van 2.12.1932, toegangskaarten voor lezingen, contributiekaart OSP 1933 en enige knipsels.
Archives
Add to Favorites
Period 1919-1929
Papers from the last decade of his life. Letters received from anarchists in Europe including George R. Edwards 1925-1929, Emma Goldman 1922, 1926, Thomas H. Keell 1928-1929, J.W. Graham Peace 1928-1929 and from Americans, including George Edwards 1927-1928, Marcus Graham 1928-1929, Joseph Ishill 19...
Archives
Add to Favorites
Period 1966-1975
Het archief is deels afkomstig van het CNV en deels van het NKV. Agenda's, besluitenlijsten vergaderingen Overlegorgaan; correspondentie; stukken van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Vakcentrales en Stichting Ontwikkelingssamenwerking Vakbeweging; stukken van de commissies, vakbonden, distr...
Archives
Add to Favorites
Period 1812-1822
Three letters, to Jeremy Bentham, William Clegg and to an unknown person 1822, 1840; a note on `new building' written by Owen, 1812; printed material, including `Preliminary Charter of the Rational System' 1843, bank note of the National Equitable Labour Exchange, membership card of the Social Missi...
Archives
Add to Favorites
Knipselcollectie betreffende abortus 1972-1984.
Archives
Add to Favorites
Statuten en reglementen, ook van de aangesloten bonden, stukken betreffende wijziging van de statuten 1940, financiële stukken waarborgfonds 1935-1936, ontslagkwestie 1939, stukken betreffende de liquidatie 1942-1943; afrekenstaten contributies, o.a. van de afdeling IJmuiden van de Bond van Oud-Kath...
Archives
Add to Favorites
Notulenboek; ledenschrift; seminarstukken; bulletins; cursusmateriaal 1975-1978, z.j.
Archives
Add to Favorites