Showing 1 - 20 of 247 for search: '', query time: 0.19s
Brieven en ansichtskaarten van Carel Cool (geboren in 1877) vanuit St. Petersburg en Odessa, Rusland over de sociale en politieke situatie in Rusland 1902-1907.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families De twee kantooralmanakken van de Erven Stichter, uit 1771 en 1822 zijn kennelijk gebruikt door de reder Willem Pieter Pook van Baggen (Amsterdam 12.07.1793-11.04.1854). In de makelaarslijst in (2) is een kennelijke voorvader, Nicolaas Jan van Baggen, a...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van bestuur en leden van de afdeling Noordwest, later Binnenstad, correspondentie en stukken betreffende thema's die in de afdeling speelden zoals huuracties, verkeersoverlast en de herstructurering van Jordaan en Haarlemmerpleinbuurt 1975-1999.
Archives
Add to Favorites
'Bagian pertama', some memoirs by Pramoedya Ananta Toer 1962; letter of Toer to Jaap Erkelens 1994; letter of Joesoef Isak, editor of Toer, 1994; typescript 'Kenangan Dini' 1995, typescript 'Mastoer bapak kita' by Koesalah Soebagyo Toer 1995; correspondence and other documents on the prohibition of...
Archives
Add to Favorites
Verslagen van en stukken betreffende het verrichte onderzoek en andere activiteiten van de werkgroepen gezondheidszorg, onderwijs, volkshuisvesting en werkloosheid, die deel uitmaakten van de Projektgroep Kollektieve Voorzieningen 1976-1984.
Archives
Add to Favorites
Type-written copy of ‘Martin’ Kriegsbriefe 1870/71', the letters sent by Philippson to his parents during the German-French-War 1870-1871.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en andere stukken 1905-1976 waaronder ingekomen brieven van P.J. Schmidt 1929, Nico van Suchtelen 1925 en F.M. Wibaut 1929; typoscript van zijn herinneringen aan school en eerste baantjes in het Dordrecht van de eerste twee decennia van de twintigste eeuw; plakboeken over Esperanto 1...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie: chemische industrie Reclamefolder, 4 p, verstuurd door J. Witham, 105 Leadenhall Street, London.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende vergaderingen van de Werkgroep en de Kerngroep daaruit, correspondentie en stukken betreffende de regelmatig door de WPC georganiseerde discussiebijeenkomsten in het gebouw van de Kamer 1990-2009.
Archives
Add to Favorites
Period 1942-1989
Correspondence with Diego Abad de Santillán 1973-1977, Ramón Alvarez 1964-1982, José de Amo 1961-1989, Federico and Pura Arcos 1956-1989, Francisco Botey 1958-1985, Noam Chomsky 1969-1975, José and Odette Ester 1963-1987, Fontaura (Vicente Galindo) 1959-1985, Antonia Fontanillas 1964-1989, Ramón For...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Gegevens betreffende het budgetonderzoeken door dr. Willemina Hendrika Posthumus-Van der Goot (1897-1989) als vertegenwoordigster van de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen bij het Centraal Bureau vo...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de bijeenkomsten van de redactie 1981-1983; correspondentie en andere stukken betreffende opzet, concept en redactiesamenstelling van Prafda magazine 1981-1984; dummy van het eerste nummer 1981; typoscripten en andere bijdragen 1981 en z.j.; stukken betreffende subsidiëring, financiële a...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven; Gilden. Deze arbeiders controleren de overslag van zout tussen de zoutketen en de schepen. Ze worden aangesteld door het pannemansgilde en moeten hun reglement met hun merk ondertekenen. Gezien het watermerk is dit afschrift eerder na 1...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende bijeenkomsten en verzoeken van verbanden van voormalige Nederlandse gevangenen in Buchenwald alsmede correspondentie van Pieck met voormalige Buchenwald-gevangenen, onder wie Walter Bartel, Harry Kuhn, Derk van Lingen, Govert Ritmeester, Joachim Röntgen, Bernhard Tresoor, Arie Tr...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en documentatie betreffende de anti-militaristische beweging 1939-1940.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Koffie, thee, suiker en tabak Twee deeltjes met kopieën van verkooprekeningen, verzamelstaten en rekening-courant betreffende verkoop van suiker voor rekening en risico van William Dennison (1835-1843), en de eigenaars van de Sindang en Blenda plantage (1841-1843)...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven; Algemene werkgevers- en ondernemersorganisaties Stukken betreffende de "Permanente Commissie van Arbitrage over geschillen, voortspruitende uit de speciale Regeling (no. 9) voor het losloon van houtbooten komende van de Oostzee of Witte...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende 'NU', de 'nieuwe vooruitstrevende groepering Amersfoort', deelname aan verkiezingen en contacten met andere politieke partijen 1967-1973. Notulen van de vergaderingen van het bestuur van en andere stukken betreffende de Vereniging Het Volksgebouw te Amersfoort 1974-1976.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen van de afdeling Zuilen van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) 1917-1927 en de Partij van de Arbeid (PvdA) 1946-1947.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie; Grafische industrie en uitgeverijen Papiermolen 'De Schoolmeester' van de gebrs De Jong, Zaandam - Stalenboekje (met foto van de molen), z.j.
Archives
Add to Favorites