Showing 1 - 20 of 245 for search: '', query time: 0.23s
Stukken betreffende zijn geschiedenisstudie o.a. werkgroep werklozenverzet tijdens het interbellum, zijn activiteiten in de CPN, in de afdelingen Heerlen, Utrecht en Amsterdam, betreffende o.a. werkgelegenheid, gezondheidszorg, scholing, IPSO en betreffende zijn promotieonderzoek naar de CPN vlak vo...
Archives
Add to Favorites
Period 1919-1945
Correspondentie met Willem Banning 1937, 1940, Edo Fimmen 1939, Mohammed Hatta 1936-1940, Annee R. de Jong 1929-1931, 1934-1935, 1937-1938, 1944, Luise Kautsky 1940-1943, Jef Last 1938, Bart de Ligt 1928, 1932, 1937-1938, Anton Pannekoek 1944, Henriette Roland Holst 1919-1945 en Hein van Wijk 1938,...
Archives
Add to Favorites
Brieven en ansichtskaarten van Carel Cool (geboren in 1877) vanuit St. Petersburg en Odessa, Rusland over de sociale en politieke situatie in Rusland 1902-1907.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families De twee kantooralmanakken van de Erven Stichter, uit 1771 en 1822 zijn kennelijk gebruikt door de reder Willem Pieter Pook van Baggen (Amsterdam 12.07.1793-11.04.1854). In de makelaarslijst in (2) is een kennelijke voorvader, Nicolaas Jan van Baggen, a...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van bestuur en leden van de afdeling Noordwest, later Binnenstad, correspondentie en stukken betreffende thema's die in de afdeling speelden zoals huuracties, verkeersoverlast en de herstructurering van Jordaan en Haarlemmerpleinbuurt 1975-1999.
Archives
Add to Favorites
'Bagian pertama', some memoirs by Pramoedya Ananta Toer 1962; letter of Toer to Jaap Erkelens 1994; letter of Joesoef Isak, editor of Toer, 1994; typescript 'Kenangan Dini' 1995, typescript 'Mastoer bapak kita' by Koesalah Soebagyo Toer 1995; correspondence and other documents on the prohibition of...
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen en andere stukken betreffende de afdeling Amsterdam-Jordaan van de PSP 1981-1987.
Archives
Add to Favorites
Verslagen van en stukken betreffende het verrichte onderzoek en andere activiteiten van de werkgroepen gezondheidszorg, onderwijs, volkshuisvesting en werkloosheid, die deel uitmaakten van de Projektgroep Kollektieve Voorzieningen 1976-1984.
Archives
Add to Favorites
Type-written copy of ‘Martin’ Kriegsbriefe 1870/71', the letters sent by Philippson to his parents during the German-French-War 1870-1871.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en andere stukken 1905-1976 waaronder ingekomen brieven van P.J. Schmidt 1929, Nico van Suchtelen 1925 en F.M. Wibaut 1929; typoscript van zijn herinneringen aan school en eerste baantjes in het Dordrecht van de eerste twee decennia van de twintigste eeuw; plakboeken over Esperanto 1...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie: chemische industrie Reclamefolder, 4 p, verstuurd door J. Witham, 105 Leadenhall Street, London.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende vergaderingen van de Werkgroep en de Kerngroep daaruit, correspondentie en stukken betreffende de regelmatig door de WPC georganiseerde discussiebijeenkomsten in het gebouw van de Kamer 1990-2009.
Archives
Add to Favorites
Period 1942-1989
Correspondence with Diego Abad de Santillán 1973-1977, Ramón Alvarez 1964-1982, José de Amo 1961-1989, Federico and Pura Arcos 1956-1989, Francisco Botey 1958-1985, Noam Chomsky 1969-1975, José and Odette Ester 1963-1987, Fontaura (Vicente Galindo) 1959-1985, Antonia Fontanillas 1964-1989, Ramón For...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Gegevens betreffende het budgetonderzoeken door dr. Willemina Hendrika Posthumus-Van der Goot (1897-1989) als vertegenwoordigster van de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen bij het Centraal Bureau vo...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de bijeenkomsten van de redactie 1981-1983; correspondentie en andere stukken betreffende opzet, concept en redactiesamenstelling van Prafda magazine 1981-1984; dummy van het eerste nummer 1981; typoscripten en andere bijdragen 1981 en z.j.; stukken betreffende subsidiëring, financiële a...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven; Gilden. Deze arbeiders controleren de overslag van zout tussen de zoutketen en de schepen. Ze worden aangesteld door het pannemansgilde en moeten hun reglement met hun merk ondertekenen. Gezien het watermerk is dit afschrift eerder na 1...
Archives
Add to Favorites
Period 1976-1986
Jaarverslagen 1965-1986; notulen; correspondentie; overige stukken; documentatie 1976-1986.
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1968
Notulen van de vergaderingen van het bestuur van de stichting 1944-1968; correspondentie van de stichting 1945-1976; notulen van de vergaderingen en correspondentie van het curatorium 1950-1977; notulen van de vergaderingen en correspondentie van de Bestuursraad, vanaf 1960 de Raad van Commissarisse...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie; notulen van bestuursvergaderingen, presentielijsten en overige documenten 1983-1989, 1992-1993.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de afdeling Bijlmermeer-Gaasperdam, later Amsterdam-Zuidoost, van de PSP en correspondentie 1982-1989.
Archives
Add to Favorites