Showing 1 - 20 of 249 for search: '', query time: 0.24s
Systematische indeling: J. Personen en families De twee kantooralmanakken van de Erven Stichter, uit 1771 en 1822 zijn kennelijk gebruikt door de reder Willem Pieter Pook van Baggen (Amsterdam 12.07.1793-11.04.1854). In de makelaarslijst in (2) is een kennelijke voorvader, Nicolaas Jan van Baggen, a...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van bestuur en leden van de afdeling Noordwest, later Binnenstad, correspondentie en stukken betreffende thema's die in de afdeling speelden zoals huuracties, verkeersoverlast en de herstructurering van Jordaan en Haarlemmerpleinbuurt 1975-1999.
Archives
Add to Favorites
'Bagian pertama', some memoirs by Pramoedya Ananta Toer 1962; letter of Toer to Jaap Erkelens 1994; letter of Joesoef Isak, editor of Toer, 1994; typescript 'Kenangan Dini' 1995, typescript 'Mastoer bapak kita' by Koesalah Soebagyo Toer 1995; correspondence and other documents on the prohibition of...
Archives
Add to Favorites
Verslagen van en stukken betreffende het verrichte onderzoek en andere activiteiten van de werkgroepen gezondheidszorg, onderwijs, volkshuisvesting en werkloosheid, die deel uitmaakten van de Projektgroep Kollektieve Voorzieningen 1976-1984.
Archives
Add to Favorites
Type-written copy of ‘Martin’ Kriegsbriefe 1870/71', the letters sent by Philippson to his parents during the German-French-War 1870-1871.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie: chemische industrie Reclamefolder, 4 p, verstuurd door J. Witham, 105 Leadenhall Street, London.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende vergaderingen van de Werkgroep en de Kerngroep daaruit, correspondentie en stukken betreffende de regelmatig door de WPC georganiseerde discussiebijeenkomsten in het gebouw van de Kamer 1990-2009.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Gegevens betreffende het budgetonderzoeken door dr. Willemina Hendrika Posthumus-Van der Goot (1897-1989) als vertegenwoordigster van de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen bij het Centraal Bureau vo...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de bijeenkomsten van de redactie 1981-1983; correspondentie en andere stukken betreffende opzet, concept en redactiesamenstelling van Prafda magazine 1981-1984; dummy van het eerste nummer 1981; typoscripten en andere bijdragen 1981 en z.j.; stukken betreffende subsidiëring, financiële a...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven; Gilden. Deze arbeiders controleren de overslag van zout tussen de zoutketen en de schepen. Ze worden aangesteld door het pannemansgilde en moeten hun reglement met hun merk ondertekenen. Gezien het watermerk is dit afschrift eerder na 1...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende bijeenkomsten en verzoeken van verbanden van voormalige Nederlandse gevangenen in Buchenwald alsmede correspondentie van Pieck met voormalige Buchenwald-gevangenen, onder wie Walter Bartel, Harry Kuhn, Derk van Lingen, Govert Ritmeester, Joachim Röntgen, Bernhard Tresoor, Arie Tr...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Koffie, thee, suiker en tabak Twee deeltjes met kopieën van verkooprekeningen, verzamelstaten en rekening-courant betreffende verkoop van suiker voor rekening en risico van William Dennison (1835-1843), en de eigenaars van de Sindang en Blenda plantage (1841-1843)...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven; Algemene werkgevers- en ondernemersorganisaties Stukken betreffende de "Permanente Commissie van Arbitrage over geschillen, voortspruitende uit de speciale Regeling (no. 9) voor het losloon van houtbooten komende van de Oostzee of Witte...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende 'NU', de 'nieuwe vooruitstrevende groepering Amersfoort', deelname aan verkiezingen en contacten met andere politieke partijen 1967-1973. Notulen van de vergaderingen van het bestuur van en andere stukken betreffende de Vereniging Het Volksgebouw te Amersfoort 1974-1976.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie; Grafische industrie en uitgeverijen Papiermolen 'De Schoolmeester' van de gebrs De Jong, Zaandam - Stalenboekje (met foto van de molen), z.j.
Archives
Add to Favorites
Period 1979-2002
Vergaderstukken van de staf, later het managementteam 1991-2002; correspondentie van de hoofdredactie 1999-2000; correspondentie tussen Hoofdredactie, Stichting Het Parool en Perscombinatie/PCM 1981-2002;
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families; Vermogensbeheer particulieren Kwitanties van de driemaandelijkse uitbetaling en omrekening in kronen en dukaten van 4 % rente op een obligatie van ƒ2.100 aan mr. J. Praem, en vanaf 1774 aan mej. Praem, geboren Kleckener.
Archives
Add to Favorites
Aantekeningen over vergaderingen en bijeenkomsten 1978-1991; correspondentie 1979-2007; stukken betreffende de Beweging voor Arbeiders Zelfbeheer (BAZ) c.q. Beweging voor Socialisties Zelfbeheer (BSZ) 1978-1983, 1998, het Socialisties en Feministies Platform 1983-1985, de Pacifistisch Socialistische...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de activiteiten van de Vestigingsraad van Het Parool 1986-1991.
Archives
Add to Favorites
Notulen van ledenvergaderingen, circulaires en andere stukken betreffende de activiteiten van de afdeling Oegstgeest van de PvdA 1976-1978, 1984.
Archives
Add to Favorites