Showing 1 - 20 of 251 for search: '', query time: 0.12s
Systematische indeling: J. Personen en families De twee kantooralmanakken van de Erven Stichter, uit 1771 en 1822 zijn kennelijk gebruikt door de reder Willem Pieter Pook van Baggen (Amsterdam 12.07.1793-11.04.1854). In de makelaarslijst in (2) is een kennelijke voorvader, Nicolaas Jan van Baggen, a...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie: chemische industrie Reclamefolder, 4 p, verstuurd door J. Witham, 105 Leadenhall Street, London.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Gegevens betreffende het budgetonderzoeken door dr. Willemina Hendrika Posthumus-Van der Goot (1897-1989) als vertegenwoordigster van de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen bij het Centraal Bureau vo...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de bijeenkomsten van de redactie 1981-1983; correspondentie en andere stukken betreffende opzet, concept en redactiesamenstelling van Prafda magazine 1981-1984; dummy van het eerste nummer 1981; typoscripten en andere bijdragen 1981 en z.j.; stukken betreffende subsidiëring, financiële a...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven; Gilden. Deze arbeiders controleren de overslag van zout tussen de zoutketen en de schepen. Ze worden aangesteld door het pannemansgilde en moeten hun reglement met hun merk ondertekenen. Gezien het watermerk is dit afschrift eerder na 1...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Koffie, thee, suiker en tabak Twee deeltjes met kopieën van verkooprekeningen, verzamelstaten en rekening-courant betreffende verkoop van suiker voor rekening en risico van William Dennison (1835-1843), en de eigenaars van de Sindang en Blenda plantage (1841-1843)...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven; Algemene werkgevers- en ondernemersorganisaties Stukken betreffende de "Permanente Commissie van Arbitrage over geschillen, voortspruitende uit de speciale Regeling (no. 9) voor het losloon van houtbooten komende van de Oostzee of Witte...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende 'NU', de 'nieuwe vooruitstrevende groepering Amersfoort', deelname aan verkiezingen en contacten met andere politieke partijen 1967-1973. Notulen van de vergaderingen van het bestuur van en andere stukken betreffende de Vereniging Het Volksgebouw te Amersfoort 1974-1976.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie; Grafische industrie en uitgeverijen Papiermolen 'De Schoolmeester' van de gebrs De Jong, Zaandam - Stalenboekje (met foto van de molen), z.j.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families; Vermogensbeheer particulieren Kwitanties van de driemaandelijkse uitbetaling en omrekening in kronen en dukaten van 4 % rente op een obligatie van ƒ2.100 aan mr. J. Praem, en vanaf 1774 aan mej. Praem, geboren Kleckener.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving. Wetenschappelijke aantekeningen Collegedictaat “Economische geschiedenis” en examenvragen, afkomstig van de student sociale geografie S.H. Jonkman. Zie ook NEHA-Bijz.Coll. nrs. 407 (ARCH03907) en 496 (ARCH03996).
Archives
Add to Favorites
Period 1848-1849
Letters from 1880, 1878-1882, 1884-1886, 1888, (1935), 1879-1880 and n.d. , 1876-1878, 1880 and n.d. and others; manuscript of the article `Aux membres de la Chambre du Travail de Bruxelles/Précurseurs du Socialisme Moderne en Belgique' 1877; school notebook `Cours de religion' 1856-1857; press...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, in het bijzonder over de 1976, 1978-1980, 1982, 1984-1986, 1988-1991, 1996, 1998-2002, 2005-2006; stukken betreffende 1977, 1990, 1992, 1996; stukken betreffende de afdeling Amstelveen van de PvdA 1972-1975; artikelen van en over Jan van de Plasse alsmede enkele typoscripten 1976,...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Oost-indische Compagnie Vier brieven van Willem IV gericht aan Philips van der Ghiessen, heere van Schotervlieland en Joshua van der Poorten, representanten van Zijne Hoogheid in de Oost-Indische Compagnie. Zie ook Thomas Hope, Bijzondere Collecties 130).
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Statistiek Jaarverslagen van de Staten van Holland, de gouverneur van Noord-Holland en de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 1815-1851.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Kladversies van ; collegedictaat 'Wortels van het kapitalisme'; correspondentie in zake professoraat aan de Universiteit van Amsterdam. Aanvulling op Bijzondere Collecties 407; zie voor Westermann ook I.J....
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Overige handelscompagnieën De Generale Indische Compagnie wordt opgericht in 1723 en opgeheven in 1731. De afwikkeling duurt tot 1776. Er vindt o.a. nog handel plaats via Cadix. In 1750 volgt de Compagnie van Trieste en Fiume, in 1775 de Aziatische Compagnie in Tri...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen; Levensverzekering Prospectus voor een levensverzekering voor 100 personen tussen 25 en 50 jaar, 'doende belijdenisse van den Kristelyken Godsdienst'. Intekening bij notaris Cornelis van Heel. Er was een hausse in weduwenbeurzen in 1749 (H.G. Sc...
Archives
Add to Favorites
Period 1996-2002
Collection of leaflets, reports, statements on the PRD 1990s; some periodicals among others Suara Buruh 1993; documents concerning student actions 1991-1998; PRD documents on the elections 1997; documents concerning the students organisation Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID); pr...
Archives
Add to Favorites
Agenda's 1981-1988; correspondentie 1975-1991; particuliere stukken 1971-1987; publicaties 1971-1990; typoscripten en manuscripten 1973-1991; tekeningen 1974-1991; documentatie 1974-1985.
Archives
Add to Favorites