Showing 1 - 20 of 450 for search: '', query time: 0.19s
Notulen van de vergaderingen van de afdeling Castricum van de SDAP 1930-1940. Brief d.d. 6 december 2008 van Wim Super aan het IISG betreffende de afdeling Castricum van de SDAP en Piet Heida, de toenmalige secretaris van de afdeling.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende Aktie Strohalm 1970-1976, 1978, 1984, Stichting Aarde 1971-1972, 1975, 1978-1979 (-1983), RMD 1971-1974, 1976, Stichtse Milieufederatie 1971-1972, de Internationale Rijngroep 1972-1974; stukken betreffende de Kabouters afdeling Utrecht en Pieter Schroevers kandidaatstelling 1971;...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen F. Stallforth, Economic conditions in Germany after the 'Stillhalte-Agreement', November 1931, typoscript, 11 p. Begeleidend briefje, Berlijn 10.12.1931 aan A. Andriesse, p/a Pierson & Co, Amsterdam.
Archives
Add to Favorites
Enige boekenlijsten, circulaires, cursussen, Mededeelingen van het Bellamy-Boekenfonds ca. 1935-1942.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de oprichting van een Museum van de Diamantnijverheid in Amsterdam 1985-1987.
Archives
Add to Favorites
Aantekeningen en teksten van toespraken en artikelen, enige stukken betreffende de Nederlandse Volksbeweging, afdeling Nieuwer-Amstel 1945, het Ingenieursbureau Van Steenis, gemeentepolitiek Utrecht.
Archives
Add to Favorites
Period 1952-1986
Curriculum vitae, inleidingen en verslagen betreffende haar vakgebied, de sociaal psychiatrische verpleegkunde 1952-1986; stukken betreffende haar voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundigen 1964-1971, 1974; historische overzichten van de beroepsorganisaties van verpleegkundig...
Archives
Add to Favorites
Het archief bevat voornamelijk congresstukken COC, 1982-1991.
Archives
Add to Favorites
Correspondence with Johann Philipp Becker 1868-1877, Friedrich Engels 1870-1891, Wilhelm Liebknecht 1870-1900 and others.
Archives
Add to Favorites
Persoonlijke documenten van Dimitra Sideris-Panagopoulou en haar echtgenoot Nikolaos Sideris vanaf 1928; bevat manuscripten van en correspondentie over haar boek '' 1993-1995; documenten over haar eerdere boek '' uit de jaren '80; documenten over de Griekse gemeenschap in Utrecht en omgeving, en ove...
Archives
Add to Favorites
Typescripts of a short autobiography and of the history of the ‘120 Brigada Mixta’ 2004; letters by Germinal Esgleas, Juan Forest and others to Sans i Sicart 1939, 1944-1945; copy of a typescript ‘Relatividad del poder revolucionario y de los principos anarquistas’ by Sans i Sicart 1994.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1960-1962, 1974-1992; nieuwsbrieven 1961-1963 en z.j.; notulen en agenda's van bestuursvergaderingen 1962-1963, 1970-1993; notulen en agenda's van stafvergaderingen 1977-1993; verslagen van het werkoverleg 1986-1992; statuten 1961-1962, 1966, 1969; financiële stukken 1970-1993; stukk...
Archives
Add to Favorites
Period 1969-1984
Notulen, jaarverslagen, correspondentie, uitgaven van De Raadskelder, onder meer Raadskelderbulletin, pamfletten en affiches; stukken van het Derde Wereldoverleg en de sectie Anti-Imperialisme en de groep Gezondheidszorg; veel stukken, waaronder notulen, jaarverslagen en financiële stukken, van de S...
Archives
Add to Favorites
Archief van de voorloper SCAB 1965-1976; stukken van algemeen en dagelijks bestuur SGZ 1977-1986.
Archives
Add to Favorites
Correspondence, typescripts, articles and other documents concerning the Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) 1965-1968, the Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung (ISF) in Marburg 1965-1970, the Vietnam War 1968-1971, his dissertation on the sociology of the Turkish revolution 1969-1...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie; Bouwmaterialen Notitieboekje met prijzen voor Rijnsteen, en kortingen voor bepaalde klanten, 1889-1915 afkomstig van Steenfabriek S. van Velzen, Alphen aan de Rijn.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de organisatie en financiering van het festival 'Europa Tegen de Stroom in' en enkele vervolgbijeenkomsten 1988-1991.
Archives
Add to Favorites
Archief van Stichting KOM: notulen, werkverslagen, onderzoeken, verslagen van adviesgesprekken, agenda's, adressenboek, correspondentie, financiele stukken; archief van Eigen Werk, krant voor de Utrechtse werkbeweging: notulen van redactievergaderingen, verslagen, correspondentie, lay-outvellen, p...
Archives
Add to Favorites
Period 1924-1934
Correspondentie en overige stukken betreffende de activiteiten van het bestuur; stukken betreffende de contacten met de diverse gemeentebesturen en de media; stukken betreffende de plaatsing van de gedenkstenen in Leipzig, Leiden en Berlijn en de door de Stichting ter gelegenheid daarvan georganisee...
Archives
Add to Favorites
Period 1939-1998
Correspondence with among others Jeanne Humbert 1959, 1979-1984, Aristide Lapeyre 1953-1973, Paul Lapeyre 1949-1990 and Voline 1944-1945; documents concerning the life of Voline 1939-1973, the resistance 1941-1984, the Fédération Anarchiste 1944-1991, the Union des Pacifistes de Provence 1952-1960 a...
Archives
Add to Favorites