Showing 1 - 20 of 450 for search: '', query time: 0.21s
Notulen van de vergaderingen van de afdeling Castricum van de SDAP 1930-1940. Brief d.d. 6 december 2008 van Wim Super aan het IISG betreffende de afdeling Castricum van de SDAP en Piet Heida, de toenmalige secretaris van de afdeling.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende Aktie Strohalm 1970-1976, 1978, 1984, Stichting Aarde 1971-1972, 1975, 1978-1979 (-1983), RMD 1971-1974, 1976, Stichtse Milieufederatie 1971-1972, de Internationale Rijngroep 1972-1974; stukken betreffende de Kabouters afdeling Utrecht en Pieter Schroevers kandidaatstelling 1971;...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen F. Stallforth, Economic conditions in Germany after the 'Stillhalte-Agreement', November 1931, typoscript, 11 p. Begeleidend briefje, Berlijn 10.12.1931 aan A. Andriesse, p/a Pierson & Co, Amsterdam.
Archives
Add to Favorites
Enige boekenlijsten, circulaires, cursussen, Mededeelingen van het Bellamy-Boekenfonds ca. 1935-1942.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de oprichting van een Museum van de Diamantnijverheid in Amsterdam 1985-1987.
Archives
Add to Favorites
Aantekeningen en teksten van toespraken en artikelen, enige stukken betreffende de Nederlandse Volksbeweging, afdeling Nieuwer-Amstel 1945, het Ingenieursbureau Van Steenis, gemeentepolitiek Utrecht.
Archives
Add to Favorites
Period 1952-1986
Curriculum vitae, inleidingen en verslagen betreffende haar vakgebied, de sociaal psychiatrische verpleegkunde 1952-1986; stukken betreffende haar voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundigen 1964-1971, 1974; historische overzichten van de beroepsorganisaties van verpleegkundig...
Archives
Add to Favorites
Het archief bevat voornamelijk congresstukken COC, 1982-1991.
Archives
Add to Favorites
Correspondence with Johann Philipp Becker 1868-1877, Friedrich Engels 1870-1891, Wilhelm Liebknecht 1870-1900 and others.
Archives
Add to Favorites
Period 1969-1981
Notulen, verslagen en andere stukken van de SJ, de SJ Utrecht en verschillende groepen, onder andere Aktiegroep Werkende Jongeren en werkgroep Bedrijvenwerk; stukken betreffende scholing en het congres 1974; stukken afkomstig van L.W. van Luyn betreffende de SJ Utrecht en landelijk, onder andere n...
Archives
Add to Favorites
Period 1956-1958
Stukken betreffende maandblad De Ketting; kopieën van correspondentie; exemplaren van het blad 1957-1958.
Archives
Add to Favorites
Persoonlijke documenten van Dimitra Sideris-Panagopoulou en haar echtgenoot Nikolaos Sideris vanaf 1928; bevat manuscripten van en correspondentie over haar boek '' 1993-1995; documenten over haar eerdere boek '' uit de jaren '80; documenten over de Griekse gemeenschap in Utrecht en omgeving, en ove...
Archives
Add to Favorites
Period 1985-2002
Statuten, jaarverslagen en werkplannen van het Steunpunt 1986-1999; stukken betreffende de woonwagenwet 1973-2002; correspondentie, adviesrapporten, bezwaarschriften en andere stukken betreffende de ontwikkeling, inrichting, beheer een leefomstandigheden van woonwagenstandplaatsen in Zuid-Holland 19...
Archives
Add to Favorites
Period 1946-1989
Notulen van de vergaderingen van het bestuur en het dagelijks bestuur 1947-1989; jaarverslagen en accountantsrapporten 1947-1988; stukken betreffende oprichting, statuten en reglementering, jubilea, contacten met de Nationale Commissie tegen het Alcoholisme en andere drankbestrijdingsorganisaties; c...
Archives
Add to Favorites
Typescripts of a short autobiography and of the history of the ‘120 Brigada Mixta’ 2004; letters by Germinal Esgleas, Juan Forest and others to Sans i Sicart 1939, 1944-1945; copy of a typescript ‘Relatividad del poder revolucionario y de los principos anarquistas’ by Sans i Sicart 1994.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1960-1962, 1974-1992; nieuwsbrieven 1961-1963 en z.j.; notulen en agenda's van bestuursvergaderingen 1962-1963, 1970-1993; notulen en agenda's van stafvergaderingen 1977-1993; verslagen van het werkoverleg 1986-1992; statuten 1961-1962, 1966, 1969; financiële stukken 1970-1993; stukk...
Archives
Add to Favorites
Period 1969-1984
Notulen, jaarverslagen, correspondentie, uitgaven van De Raadskelder, onder meer Raadskelderbulletin, pamfletten en affiches; stukken van het Derde Wereldoverleg en de sectie Anti-Imperialisme en de groep Gezondheidszorg; veel stukken, waaronder notulen, jaarverslagen en financiële stukken, van de S...
Archives
Add to Favorites
Archief van de voorloper SCAB 1965-1976; stukken van algemeen en dagelijks bestuur SGZ 1977-1986.
Archives
Add to Favorites
Correspondence, typescripts, articles and other documents concerning the Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) 1965-1968, the Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung (ISF) in Marburg 1965-1970, the Vietnam War 1968-1971, his dissertation on the sociology of the Turkish revolution 1969-1...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie; Bouwmaterialen Notitieboekje met prijzen voor Rijnsteen, en kortingen voor bepaalde klanten, 1889-1915 afkomstig van Steenfabriek S. van Velzen, Alphen aan de Rijn.
Archives
Add to Favorites