Showing 1 - 20 of 103 for search: '', query time: 0.14s
Systematische indeling: E. Handel; Handelsondernemingen van allerlei aard Drie reisboekjes van Jacques en J.D. Teysset, kooplieden en agenten van de Antwerpse Assurantiecompagnie, betreffende reizen naar Frankrijk en Altona.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel. Textiel en leer Debiteurenboek van Bernard Jurjen Taabe, p.1-273. Taabe woont in Megen op de hoek van de Kerkstraat. Het boek is een vervolg op een eerder register en ingericht naar woonplaats van de klanten. Zijn klanten wonen in het Brabantse en Gelderse rivieren...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families. Vermogensbeheer particulieren. Correspondentie, afkomstig van Hendrik Twent (1743-1788), raad en burgemeester van Leiden, en van Jhr. Anthonie Cornelis Twent (1771-1852), vice-admiraal en inspecteur van het loodswezen in Den Haag. Anthonie’s broer Jac...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Beurs- en tentoonstellingswezen Uiteenlopende stukken en documentatie betreffende Algemeene Nationale Tentoonstelling van Nijverheid en de Tentoonstelling van Tuinbouw te Haarlem, afkomstig van jhr. Hendrik Teding va...
Archives
Add to Favorites
Collection of Raymond Douek consisting of statutes, a programme, some Central Committee resolutions, a manual for cadre training, bulletins, pamphlets, leaflets and copies of periodicals, including copies of al-Fajr al-Jadid, Majallat al-Damir, Kifah al-Sha`b, Al-Nashra, Majallat al-Hadaf, al-Muqawa...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Oost-Indische Compagnie Zes delen met een gedeelte van de financiële administratie en bijbehorende correspondentie uit het archief van Jacob Temming, kassier, en Cornelis van Twist, soldij-boekhouder van de O.I.C. van de Kamer Amsterdam betreffende het beheer van r...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Effectenhandel en handelsbanken De Tilburgsche Hypotheekbank werd 22.08.1983 failliet verklaard. Na de ineenstorting van de onroerend-goedmarkt in 1978/79 volgden enkele dubieuze transacties. Ook de rol van de Nederl...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: F. Transport en communicatie. Communicatie Documentatie betreffende de uitvinding van een post-sorteermachine, vermoedelijk in verband met een octrooi-aanvraag.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families; Vermogensbeheer particulieren Archivalia van de familie Twent uit Delft, 's-Gravenhage en Wassenaar bestaande uit stukken van Nicolaas François Twent en Wilhelmina Catherina Marcus betreffende de obligaties ten laste van de Oost-Indische Compagnie (17...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Levensverzekering Handgeschreven reglement van het Tilburgsch Begrafenisfonds.
Archives
Add to Favorites
Period 1880-1955
Persoonlijke correspondentie 1899-1952; diverse persoonlijke stukken; stukken betreffende de studie van Jan van den Tempel 1896-1922; activiteiten in het verband van SDAP en NVV (onder meer de middenstandscommissie en de financiële commissie uit de Algeemene Raad van NVV en SDAP); de Tweede Kamer en...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Aantekeningen, cijfermateriaal en verslagen van de betreffende werkgroep aan de VU aangaande de berekening van het nationaal inkomen van Nederland in de periode 1850-1900. Zie J. Teijl "Nationaal inkomen v...
Archives
Add to Favorites
Period 1995-2000
Collection consists of 728 photographs of actions and events, promoting cleaner and saver cities
Archives
Add to Favorites
Period 1975-1982
An important part of the Republican Brothers’ activism was the dissemination of their views through the production and sale of books and pamphlets. Between 1952 and 1974, Taha himself explained his vision in a dozen books and tens of lectures some of which were also published in print. From 1974, he...
Archives
Online content
Add to Favorites
Mainly portraits of anarchists and urban guerrillas and other pictures concerning the Spanish Civil War and the Spanish Libertarian Movement (MLE) in Spain and in exile, which were collected and partly used by Antonio Téllez for his publications including (1945-1960), (1939-1957), , , , and . Th...
Archives
Add to Favorites
Period 1944-1945
Letters written and received during his last year of exile in England mainly with British and Italian officials concerning his return to Italy 1944; file with letters received after his return while editor for Avanti! primarily from editors of various magazines 1945; handwritten manuscript by Rutenb...
Archives
Add to Favorites
Beschrijvingsbrieven en verslagen van congressen en conferenties van de Vrije Socialistische Groepen aangesloten bij het Landelijk Comité van Vrije Socialisten 1949-1953; enige brieven, onder andere betreffende het blad De Vrijheid (met dagvaarding) (1951) 1953-1955 (1957).
Archives
Add to Favorites
Period 1940-1989
Ingekomen brief van B. Sapir 1945 en van A. Romein- Verschoor; enige brieven, aantekeningen en gedrukten voornamelijk betreffende de SDAP en PvdA (1917) 1940-1989.
Archives
Add to Favorites
Period 1880-1932
Extensive correspondence with Anna Kuliscioff 1898-1899, 1920-1925 and with his mother during his imprisonment in 1898-1899; correspondence by Turati and Kuliscioff with Giovanni Amendola 1923-1925, Agostino Bertani 1881, 1885, Leonida Bissolati 1886, 1898-1899, 1902, 1904, Andrea Costa 1888-1891, 1...
Archives
Add to Favorites
Minute books of the General Council 1921-1946. NB. Originals at the Modern Records Centre, University of Warwick, Coventry, Great Britain; microform publication by Harvester Press, Brighton, Great Britain, 1976.
Archives
Add to Favorites