Showing 1 - 20 of 212 for search: '', query time: 0.22s
Notulen; correspondentie; statuten; stukken betreffende de financieën, publiciteit, de European Peace Pilgrimage vredestocht, de Vlaamse groep en andere tochten; documentatie.
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk artikelen, aantekeningen, excerpten, lezingen, etc. van C. Verwey over de beweging van landnationalisatie, binnenlandse kolonisatie, single tax en liberaal socialisme; behalve persoonlijke correspondentie, ook correspondentie onder meer met Jan Stoffel ca 1904- ca 1919, F. van der Wisse...
Archives
Add to Favorites
Period 1980-1992
Correspondentie 1980-1989; notulen bestuursvergaderingen 1981-1991; beleidsplannen en statuten 1987-1989; bestuursstukken 1983-1987; jaarvergaderingen 1980-1982; financiële stukken 1985-1989; stukken betreffende het tijdschrift ' ', redactieraad 1987-1989, notulen redactievergaderingen 1979-1992; w...
Archives
Add to Favorites
Notulen van het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur 1927-1940; circulaires van het hoofdbestuur aan de afdelingen 1935-1940; correspondentie; jaarverslagen; stukken betreffende de afdelingen Amsterdam en 's-Gravenhage, congressen van de Unie van Volkenbondsvereenigingen, in het bijzonder het 12e c...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven; Algemene werkgevers- en ondernemersorganisaties Losse stukken, verstuurd door de Vereeniging van en voor Nederlandsche Industrieëlen, 's-Gravenhage.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Beurs- en tentoonstellingswezen Documentatie over een tentoonstelling van 10-26 april 1931, georganiseerd door de suikerindustrie en de suikerverwerkende industrie, "om nieuwe technische ontwikkelingen te tonen en he...
Archives
Add to Favorites
Archief van directie en redactie van Het Vrije Volk over de periode 1972-1991: stukken van vergaderingen van de staf, Raad van Commissarissen, directie en curatorium 1972-1990; algemene correspondentie 1972-1985; stukken betreffende organisatie en bedrijfsvoering, personele en financiële zaken, abon...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Manuscript van E. Veen "De Zaansche industrie in verleden en heden", ... 1941 en een omslag getypte uittreksels betreffende economisch-historische literatuur over de periode vanaf de 17e eeuw.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Getypte studie en krantenartikel betreffende het aardewerk en porselein van Plateelbakkerij Rozenburg te 's-Gravenhage (1876-1914).
Archives
Add to Favorites
Letters by Venedey to Max Friedländer, Julius Knorr, Arnold Ruge and others. NB. Originals at the RGASPI (Russian State Archive of Socio-Political History), the former RCChIDNI, Moscow, fund 424.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de Scholieren Belangen Organisatie 1968-1969; de Kritische Leraren Organisatie en Anton Oskamp 1969-1972; de Coöperatieve Vereniging Witkar 1972-1976; de Partij voor Socialisme en Ontwapening 1986; het Platform voor Socialisme en Antimilitarisme 1988-1991; notulen van bestuursver...
Archives
Add to Favorites
Period 1934-1962
Diploma's, identiteitskaarten, kopieën van uittreksels bevolkingsregister, aanstellingsbrieven 1934-1957; stukken betreffende activiteiten binnen de PSP 1958-1962; condoleantiebrieven bij overlijden Nico van der Veen, Johanna van der Veen-Woelders en andere familieleden 1956, 1959, 1962, 1970, 1984,...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Statistiek Correspondentie, declaraties, lidmaatschappen en presentielijsten van de Vereniging en de Stichting Opleidingen.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de heroprichting van de SDAP in Groningen 1945; stukken betreffende en andere dagbladen in Groningen c.q. het noorden van Nederland 1945-1948; stukken betreffende de Stichting Pensioenfonds De Arbeiderspers 1953-1956; artikelen over en correspondentie betreffende een reis van NV...
Archives
Add to Favorites
Personal documents 1920-1933; correspondence with Friedrich Adler 1935, Erich Kuttner 1938, Heinrich Mann 1936, Hans Mugrauer 1933-1936, Anna Seghers 1936, with his family 1933-1935 and others 1933-1938; manuscript of his memoirs 1916-1933 (written for his children) 1934. Photocopies of correspond...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Gestencilde teksten van voordrachten bedrijfshuishoudkunde. J.G.C. Volmer (1865-1935) was medeoprichter van de Nederlands Instituut voor Accountants in 1895 en 1909-1934 hoogleraar bedrijfshuishoudkunde a...
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van F. v.d. Putten, B. Kooker en de VRO: statuten, reglementen, notulen van de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het DB, correspondentie, ledenadministratie, radiolezingen 1931-1937, financiële stukken; verslagen, brochures en stukken onder andere betreffende omroepste...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de Broederschap van Commissarissen van Politie in Nederland 1898-1920, presentielijsten van de ledenvergaderingen 1922-1929; notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen van de Vereeniging van Inspecteurs van Politie te 's-Gravenhage, later de afdeling 's-Gravenhag...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende zijn dienstplicht, gezondheid en woning 1939-1951; brieven van Ingrid 1946; correspondentie met Het Volk 1939-1940 en Het Vrije Volk 1945-1961; zijn personeelsdossier van De Arbeiderspers 1939-1990; krantenknipsels en typoscripten van zijn artikelen voor Het Volk, Het Vrije Volk...
Archives
Add to Favorites
Manuscripten van (en documentatie voor) `De kinderarbeid in de touwbanen in de negentiende eeuw', `Hoe het groeide' (gedenkboek CBT Amsterdam), `Kinderarbeid in Nederland 1500-1874', `De Staking op de scheepstimmerwerven van Amsterdam in 1869' (ongepubliceerd); artikelen van Vleggeert over de vakbew...
Archives
Add to Favorites