Showing 1 - 20 of 227 for search: '', query time: 1.46s
Voornamelijk artikelen, aantekeningen, excerpten, lezingen, etc. van C. Verwey over de beweging van landnationalisatie, binnenlandse kolonisatie, single tax en liberaal socialisme; behalve persoonlijke correspondentie, ook correspondentie onder meer met Jan Stoffel ca 1904- ca 1919, F. van der Wisse...
Archives
Add to Favorites
Period 1980-1992
Correspondentie 1980-1989; notulen bestuursvergaderingen 1981-1991; beleidsplannen en statuten 1987-1989; bestuursstukken 1983-1987; jaarvergaderingen 1980-1982; financiële stukken 1985-1989; stukken betreffende het tijdschrift ' ', redactieraad 1987-1989, notulen redactievergaderingen 1979-1992; w...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven; Algemene werkgevers- en ondernemersorganisaties Losse stukken, verstuurd door de Vereeniging van en voor Nederlandsche Industrieëlen, 's-Gravenhage.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Beurs- en tentoonstellingswezen Documentatie over een tentoonstelling van 10-26 april 1931, georganiseerd door de suikerindustrie en de suikerverwerkende industrie, "om nieuwe technische ontwikkelingen te tonen en he...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Manuscript van E. Veen "De Zaansche industrie in verleden en heden", ... 1941 en een omslag getypte uittreksels betreffende economisch-historische literatuur over de periode vanaf de 17e eeuw.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Getypte studie en krantenartikel betreffende het aardewerk en porselein van Plateelbakkerij Rozenburg te 's-Gravenhage (1876-1914).
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Statistiek Correspondentie, declaraties, lidmaatschappen en presentielijsten van de Vereniging en de Stichting Opleidingen.
Archives
Add to Favorites
Personal documents 1920-1933; correspondence with Friedrich Adler 1935, Erich Kuttner 1938, Heinrich Mann 1936, Hans Mugrauer 1933-1936, Anna Seghers 1936, with his family 1933-1935 and others 1933-1938; manuscript of his memoirs 1916-1933 (written for his children) 1934. Photocopies of correspond...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Gestencilde teksten van voordrachten bedrijfshuishoudkunde. J.G.C. Volmer (1865-1935) was medeoprichter van de Nederlands Instituut voor Accountants in 1895 en 1909-1934 hoogleraar bedrijfshuishoudkunde a...
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van F. v.d. Putten, B. Kooker en de VRO: statuten, reglementen, notulen van de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het DB, correspondentie, ledenadministratie, radiolezingen 1931-1937, financiële stukken; verslagen, brochures en stukken onder andere betreffende omroepste...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de Broederschap van Commissarissen van Politie in Nederland 1898-1920, presentielijsten van de ledenvergaderingen 1922-1929; notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen van de Vereeniging van Inspecteurs van Politie te 's-Gravenhage, later de afdeling 's-Gravenhag...
Archives
Add to Favorites
Manuscripten van (en documentatie voor) `De kinderarbeid in de touwbanen in de negentiende eeuw', `Hoe het groeide' (gedenkboek CBT Amsterdam), `Kinderarbeid in Nederland 1500-1874', `De Staking op de scheepstimmerwerven van Amsterdam in 1869' (ongepubliceerd); artikelen van Vleggeert over de vakbew...
Archives
Add to Favorites
Period 1944-1952
Stukken afkomstig van Dik van den Haak en Nannie van den Haak-Bleeker betreffende: de Jeugdbond voor Onthouding, afdeling Haarlem 1944-1946; de Vrije Jeugdbeweging, afdeling Haarlem 1945-1952; de reünie-bijeenkomst van de Vrije Jeugd Beweging op 15-16 september 1984 in Oldebroek 1983-1985; correspon...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Handelsondernemingen van allerlei aard Stukken betreffende de het schip "Esperanza en Dios" en een groot aantal zeeverzekeringscontracten betreffende andere schepen, afkomstig van een Antwerps handelaar. Zie ook Velle, Bijzondere Collecties 471, Nr. 2.5.106.
Archives
Add to Favorites
Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen; correspondentie; stukken betreffende oprichting en financiële administratie.
Archives
Add to Favorites
Statuten en reglementen 1924-1982; agenda's en notulen bestuurs- en ledenvergaderingen 1974-1987; stukken betreffende het fusieproces 1984-1988; studiecommissie Waterstaatscursus 1967-1996; commissie Scheepvaartmeestercursussen 1979-1997.
Archives
Add to Favorites
Agenda's en notulen bestuurs- en ledenvergaderingen 1971-1982, 1987; correspondentie 1968-1981; stukken betreffende gepensioneerden en zusterverenigingen 1968-1970; jubilea 1956-1957, 1972; ledentallen 1971-1982; (interne) mededelingenbulletins 1968-1987.
Archives
Add to Favorites
Van de Rubriek Affiche zijn alleen uit de periode 1970-1974 stukken bewaard gebleven: krantjes, pamfletten, circulaires, brochures, persberichten, etc. (met enige begeleidende brieven), onder andere van c.q. betreffende landencomité's, milieugroepen, vredesbeweging, anti-racisme en -fascisme, vrouwe...
Archives
Add to Favorites
Period 1909-1994
Correspondentie 1909-1982 (1994); stukken betreffende de statuten 1925-1972; stukken betreffende promotie en reclame 1963-1982; stukken betreffende de geschiedenis van 1955, 1986.
Archives
Add to Favorites