Showing 1 - 20 of 35 for search: '', query time: 0.65s
Notulen van vergaderingen, correspondentie en andere stukken 1945-1948.
Archives
Add to Favorites
Period 1883-1927
Plakboek samengesteld door zijn kleinzoon R. van Zinderen Bakker, bevattende brieven ontvangen door Rindert van Zinderen Bakker, artikelen, foto's, etc., artikelen over Rindert van Zinderen Bakker, correspondentie na zijn overlijden aan de familie, foto's van de begrafenis, documentatie betreffende...
Archives
Add to Favorites
Notulen van ledenvergaderingen 1946-1991; correspondentie 1980-1991; programma's van zanguitvoeringen.
Archives
Add to Favorites
Collection of documents received from C. Zaccaria: letters from Errico Malatesta to Luigi (Gigi) Damiani 1926-1932; three letters to Niccolò Converti from Max Nettlau 1932, Galileo Palla 1897 and Errico Malatesta 1891; one letter from Elisée Reclus to an unknown person 1897; a resolution relating to...
Archives
Add to Favorites
Notulen, correspondentie en financiele stukken; stukken o.a. betreffende (de voorbereiding van) de bouw, verbouwing en aanvullende bouw van Zonnestraal, acties en collectes en de geschiedenis van Zonnestraal. Stukken afkomstig van J. Landman; Notulen agenda's en vergaderstukken van het dagelijks b...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het VWO 1946-1953, de Beweging van Europese Federalisten, de Europese Actie 1945-1954, de WFBN 1947-1953 en betreffende atoomenergie en conventionele bewapening, o.a. correspondentie als redacteur van het VWO-blad Atoom (maandblad gewijd aan de atoomenergie en zijn gevolgen voor...
Archives
Add to Favorites
Getuigschriften en lidmaatschapsbewijzen 1919-1944; correspondentie 1926-1975; stukken betreffende Algemene Nederlandsche Bond van Arbeiders(sters) in het Bakkers-, Chocolade- en Suikerbewerkingsbedrijf ANBB 1926-1931, bakkerijbedrijf 1926-1941, Neutrale Bond van Personeel in de Voedingsbedrijven 19...
Archives
Add to Favorites
Period 1967-1989
Persoonlijke stukken; stukken betreffende de Insektensekte, het Deskundologisch Laboratorium, het Eksooties Kietsj Konservaatooriejum, het Amsterdams Ballongezelschap en One World Poetry.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening. Levensverzekering Notulen van het Begrafenis- en ziekenfonds onder de zinspreuk 'Tot Hulp der Menschheid', van 17.12.1845 tot 06.08.1872, 278 p. Zie ook NEHA-Bijz.Coll. nr.586.
Archives
Add to Favorites
Persoonlijke stukken; aantekeningen, artikelen, toespraken e.d.; algemene correspondentie; dossiers onder andere over: het NVV (1905-1936, 1939-1953 onder andere notulen, verslagen, correspondentie), ANDB, overige vakbonden, Algemeene Diamantbewerkersbond België, the London Diamond Workers' Union, a...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Aantekeningen betreffende linnenhandel tussen Nederland en Silezië in de 17e eeuw van dr. E. Zimmermann, aanvulling op het artikel "Der schlesische Garn- und Leinenhandel mit Holland im 16. und 17. Jahrhun...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de Nederlandse Vrouwenbeweging (NVB): o.a. bestuurs- en congresstukken, correspondentie en stukken betreffende het gedenkboek 1948-1997; stukken betreffende het Landelijk WAO-beraad 1988-1990, de Nederlandse Bond van Pensioenbelangen (NBP) 1996-2002, de Vervoersbond FNV Rotterdam...
Archives
Add to Favorites
Period 1968-1996
Documents concerning the attempt of Wienke Zitzlaff to obtain custody of the children of Ulrike Meinhof 1970-1971; some letters from Ulrike to Wienke 1972 and n.d.; correspondence, photocopies of documents and documentation on the trials against RAF- and supposed RAF-members and of court cases in Ge...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Verzekeringen algemeen Opgericht op 26 januari 1846. Directeur is M.H. Esser of zijn rechtsopvolgers. Twee commissarissen hebben toezicht, en veto over contributieverhoging. Halfjaarlijkse Staat der Societeit wordt a...
Archives
Add to Favorites
Notulenboeken van de vergaderingen van het bestuur en de leden van de Zaansche Bestuurdersbond 1922-1952
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de vakbeweging en het vakbondswerk onder jongeren 1978-1986; stukken betreffende de groep 'Kritische en Verontruste FNV-leden' 1982-1984; stukken betreffende acties bij Fokker 1982-1986; stukken betreffende acties tegen de plaatsing van kruisraketten 1981-1986; documentatie betre...
Archives
Add to Favorites
Manuscripts, notes, correspondence and printed material relating to his book `Die alten deutschen Kameralisten. Ein Beitrag zur Geschichte der Nationalökonomie und zum Problem des Merkantilismus' and to articles on this subject 1915-1926; manuscripts, notes, correspondence and printed material on th...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: D. Bouwnijverheid Album met foto's, knipsels en de tekst van de redevoering van de viering van het 50-jarig bestaan van de Vereniging in 1936. Zie ook Bijzondere Collecties 476/99 (Kaarten) en Bijzondere Collecties 624/4 (Documentatie en afbeeldingen bouwnijverheid).
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families; Boedelinventarissen Notariële stukken betreffende de erfenis van Vincenzo Fossa uit Venetië: "Pezze originali" en vertalingen in het Nederlands. Zie ook Collectie Velle, Bijzondere Collecties 471: 2.7.1.23.
Archives
Add to Favorites
Autobiografische stukken, manuscripten en correspondentie.
Archives
Add to Favorites