Showing 1 - 20 of 36 for search: '', query time: 4.53s
Notulen van vergaderingen, correspondentie en andere stukken 1945-1948.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening. Levensverzekering Notulen van het Begrafenis- en ziekenfonds onder de zinspreuk 'Tot Hulp der Menschheid', van 17.12.1845 tot 06.08.1872, 278 p. Zie ook NEHA-Bijz.Coll. nr.586.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Aantekeningen betreffende linnenhandel tussen Nederland en Silezië in de 17e eeuw van dr. E. Zimmermann, aanvulling op het artikel "Der schlesische Garn- und Leinenhandel mit Holland im 16. und 17. Jahrhun...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de Nederlandse Vrouwenbeweging (NVB): o.a. bestuurs- en congresstukken, correspondentie en stukken betreffende het gedenkboek 1948-1997; stukken betreffende het Landelijk WAO-beraad 1988-1990, de Nederlandse Bond van Pensioenbelangen (NBP) 1996-2002, de Vervoersbond FNV Rotterdam...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Verzekeringen algemeen Opgericht op 26 januari 1846. Directeur is M.H. Esser of zijn rechtsopvolgers. Twee commissarissen hebben toezicht, en veto over contributieverhoging. Halfjaarlijkse Staat der Societeit wordt a...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: D. Bouwnijverheid Album met foto's, knipsels en de tekst van de redevoering van de viering van het 50-jarig bestaan van de Vereniging in 1936. Zie ook Bijzondere Collecties 476/99 (Kaarten) en Bijzondere Collecties 624/4 (Documentatie en afbeeldingen bouwnijverheid).
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families; Boedelinventarissen Notariële stukken betreffende de erfenis van Vincenzo Fossa uit Venetië: "Pezze originali" en vertalingen in het Nederlands. Zie ook Collectie Velle, Bijzondere Collecties 471: 2.7.1.23.
Archives
Add to Favorites
Autobiografische stukken, manuscripten en correspondentie.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantages en cultuurmaatschappijen. Veeteelt Notitieboekje van Cornelis Zijp, Noord-Holland 1777-1785. In 1777 koopt hij overhouwers van zijn vader en heeft hij alleen inkomsten uit hokkerij. Hij koopt en verkoopt vervolgens schapen en koeien en maakt d...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Verzekeringen algemeen Lijst van bestuursleden sinds de oprichting door M. van Os in 1869, bijgewerkt tot 1941 door C.C. van der Maal, die agent is van 1904-1926, en A. van der Maal-Muelink, die hem na zijn overlijde...
Archives
Add to Favorites
Period 1928-1941
Jeugdherberg: handtekeningenboek bezoekers 1928-1930, overnachtingsregister 1928-1931, kasboek 1928-1932; stukken tienjarig bestaan, correspondentie, handtekeningenboek (loopt door tot 1941); documentatie en algemene stukken. Pettener Jeugdherberg Stichting: notulen 1933-1939, officiële bescheiden...
Archives
Add to Favorites
Verslagen van de vergaderingen van en andere stukken betreffende het bestuur 1954-1997; verslagen van de vergaderingen van en andere stukken betreffende de Raad van Toezicht 1961-1997; statuten, reglementen en stukken betreffende de financiële administratie 1954-1984; stukken betreffende de deelneme...
Archives
Add to Favorites
Some thirty letters and postcards from Peter Kropotkin 1903-1907; letters from others, including some from Mychajlo P. Drahomanov and his circle 1876-1877; manuscripts by Vasilij Žuk; manuscripts by others, notably `Modern Science and Anarchism' by Peter Kropotkin; printed material, including press...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het VWO 1946-1953, de Beweging van Europese Federalisten, de Europese Actie 1945-1954, de WFBN 1947-1953 en betreffende atoomenergie en conventionele bewapening, o.a. correspondentie als redacteur van het VWO-blad Atoom (maandblad gewijd aan de atoomenergie en zijn gevolgen voor...
Archives
Add to Favorites
Period 1883-1927
Plakboek samengesteld door zijn kleinzoon R. van Zinderen Bakker, bevattende brieven ontvangen door Rindert van Zinderen Bakker, artikelen, foto's, etc., artikelen over Rindert van Zinderen Bakker, correspondentie na zijn overlijden aan de familie, foto's van de begrafenis, documentatie betreffende...
Archives
Add to Favorites
Getuigschriften en lidmaatschapsbewijzen 1919-1944; correspondentie 1926-1975; stukken betreffende Algemene Nederlandsche Bond van Arbeiders(sters) in het Bakkers-, Chocolade- en Suikerbewerkingsbedrijf ANBB 1926-1931, bakkerijbedrijf 1926-1941, Neutrale Bond van Personeel in de Voedingsbedrijven 19...
Archives
Add to Favorites
Manuscripts, notes, correspondence and printed material relating to his book `Die alten deutschen Kameralisten. Ein Beitrag zur Geschichte der Nationalökonomie und zum Problem des Merkantilismus' and to articles on this subject 1915-1926; manuscripts, notes, correspondence and printed material on th...
Archives
Add to Favorites
Collection of documents received from C. Zaccaria: letters from Errico Malatesta to Luigi (Gigi) Damiani 1926-1932; three letters to Niccolò Converti from Max Nettlau 1932, Galileo Palla 1897 and Errico Malatesta 1891; one letter from Elisée Reclus to an unknown person 1897; a resolution relating to...
Archives
Add to Favorites
Enige persoonlijke stukken en stukken betreffende F. Domela Nieuwenhuis ca. 1869- ca. 1973.
Archives
Add to Favorites
Twelve volumes compiled by Zisly to send to friends, containing press clippings, handwritten copies, translations and notes on the genesis of his articles, critics of his publications and some printed documents, including some numbers of La Vie naturelle.
Archives
Add to Favorites