Showing 1 - 20 of 124 for search: '', query time: 0.23s
'Bagian pertama', some memoirs by Pramoedya Ananta Toer 1962; letter of Toer to Jaap Erkelens 1994; letter of Joesoef Isak, editor of Toer, 1994; typescript 'Kenangan Dini' 1995, typescript 'Mastoer bapak kita' by Koesalah Soebagyo Toer 1995; correspondence and other documents on the prohibition of...
Archives
Add to Favorites
Period 1934-1991
Correspondentie; kopij voor artikelen en boeken; artikelen van Luijdjens zelf en van anderen; reisverslagen voornamelijk van reizen naar Indonesië; stukken betreffende zijn correspondentschappen voor diverse Nederlandse kranten; stukken betreffende pogingen tot revisie van het vonnis uit 1941 1952-1...
Archives
Add to Favorites
Photocopies of the memories of the period 1945-1949 and the years after 1965 of some political activists and earlier political prisoners like Mrs. Amnah, Ibu Harlinah, A. Latief and Saudara Marjuki; reports on the massacre of 1965/1966; 96 transcriptions of the interviews held in the period 1992-200...
Archives
Add to Favorites
Period 1945-2011
Correspondentie 1947-1948; typoscripten 1946-1949, 1954; stukken betreffende reünieachtige activiteiten 1982-1994.
Archives
Add to Favorites
Period 1912-1946
Zevenenvijftig tekeningen voor het betreffende enkele politieke thema's , het dagelijks leven in Indië, alsmede tekeningen gemaakt tijdens zijn reis per schip naar Indië.
Archives
Add to Favorites
Indonesian zines 2002-2012; Malaysian zines 2010-2012 and some single issues from other countries.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantages en cultuurmaatschappijen; Cultuurmaatschappijen Losse verzameling stukken, afkomstig van M. Schaalje, tolk voor de Chinese taal te Riouw (1864-1872 en 1875-1888), en Medan (1890-1896). Zie ook de collectie Schaalje in de universiteitsbibliothe...
Archives
Add to Favorites
Collection of memoirs and autobiographies by Indonesian tapols (tahanan politik, ex-political prisoners), among others Yeni Rosa Damayanti, Harini Asmu, Ibu Harlinah, Ir. Iskandar, Abdul Latief, Antonius Pudji Rahardjo, Hasan Raid, Sam, Suljana, Ibu Sulami, Supratig and Tri Agus Susanto Siswowihardj...
Archives
Add to Favorites
Memoires betreffende de heenreis, kort na haar huwelijk, naar Nederlands-Indië in 1888 en de definitieve terugkeer naar Nederland in 1905; plakboeken met brieven van Let Reydon aan familie en vrienden alsmede foto's van haar en familieleden en vriendenkring 1869-1908; brieven aan haar dochter Kaatje...
Archives
Add to Favorites
Papers and reports published by the Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) on congresses and agricultural themes 1994-2005.
Archives
Add to Favorites
Diaries 1968-1969, 1990; letters from his brother Alex S. Soenarjo 1990-1996 and other correspondence 1967, 1977, 1986-2000; financial documents 1965, 1989-1990, 1993, 1997; identity papers and other personal documents 1960-1963, 1987, 1989-1990, 1999 and n.d., including a photocopy of his membershi...
Archives
Add to Favorites
Letters from Sudjinah and her sister Aminah to members of the Alkmaar branch of Amnesty International in the Netherlands: Alle and Aukje Hoekema 1982, 2000, Heleen ten Holt 1981-2003 and Neeltje Koning 1980, 1983; letter from Alle Hoekema to Sahid Sancoyo 1979; letter from the International Secretar...
Archives
Add to Favorites
Agenda 1974, 1990, 2001; notebooks 1974, 1979, 1982-1984, 1986; correspondence 1974, 1982-1984; other documents 1959, 1961, 1968.
Archives
Add to Favorites
Period 1996-2002
Collection of leaflets, reports, statements on the PRD 1990s; some periodicals among others Suara Buruh 1993; documents concerning student actions 1991-1998; PRD documents on the elections 1997; documents concerning the students organisation Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID); pr...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie; manuscripten en speeches betreffende de CPN, sociale strijd en vakbeweging 1945-1994; stukken betreffende manifest en stuurgroep 'Netwerk voor politieke vernieuwing' 1984-1987.
Archives
Add to Favorites
Period 1898-1946
Correspondentie 1898-1954; stukken betreffende aanstellingen en verlofregelingen 1902-1923; gezondheidsverslagen betreffende de tinwinningen en maandrapporten van de ziekenhuizen in Soengeiliat, Blinjoe op Banka, alsmede registers van zieken en afgekeurden 1910-1916 stukken betreffende de Vereenigin...
Archives
Add to Favorites
Handelingen met bijlagen en overige vergaderstukken van de Federale Conferentie Bandoeng 1948 en Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) 1948-1949.
Archives
Add to Favorites
Contains pamphlets, reports, brochures, flyers, clippings and other printed items relating to economic, social and political developments, trade union and human rights situation in Indonesia.
Archives
Add to Favorites
Period 1926-2000 (-2011)
Correspondentie van Rinus van Mastrigt en zijn dochter Ida alsmede andere stukken betreffende zijn periode in Nederlands-Indië, zijn repatriëring naar Nederland en zijn latere leven als emigrant in Argentinië 1926-2000 (-2011); 2 cahiers met afschriften van brieven van Rinus van Mastrigt aan famili...
Archives
Add to Favorites
Period 1993-1997
Documents collected by the Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) in Bogor, Indonesia, on labour relations in Indonesia 1987, 1991, 1993-1997, 2002, 2004-2005, 2008, 2013.
Archives
Add to Favorites