Showing 1 - 20 of 100 for search: '', query time: 0.23s
Correspondence, pamphlets, petitions and other documents on the student protest movement in Indonesia 1988-1989.
Archives
Add to Favorites
Paspoort, correspondentie met familie 1913, 1919, 1921, 1953-1954, 1967; dagboek zomervakantie Java 1938; correspondentie met Soedjatmoko 1970, 1976; krantenknipsels betreffende Maria Francken; gestencild linetyposcript over Japanse dagboeken.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie-register van berichten afkomstig van Europese correspondenten, met staatjes van inkomsten en uitgaven, 1881-1900.
Archives
Add to Favorites
Press clippings from Indonesian newspapers relating to labour relations, including labour disputes, trade unions, wages, workers and working conditions, labour on plantations, child labour, occupations, dismissals and employers organizations; excerpts of newspapers and other periodicals including En...
Archives
Add to Favorites
Period 1947-1996
Collection of letters, reports, memoirs and documentation of Indonesian exiles concerning the Indonesian left, including the Lekra (People's Culture League), the trade union movement, the Partai Komunis Indonesia (PKI; Communist Party of Indonesia) and other organizations, acquired as part of the or...
Archives
Add to Favorites
Period 1984-1999
Correspondentie tussen Willem Oltmans en zijn uitgever Wim Hazeu, alsmede correspondentie met andere bij de uitgave van Oltmans zijn dagboeken betrokken personen zoals Ies (Isaac) Lipschits en Hylke Tromp 1984-1999; 'Gorbachev's Gamble', 'Battle of the Brains. Notes by a Dutch journalist on South Af...
Archives
Add to Favorites
'Bagian pertama', some memoirs by Pramoedya Ananta Toer 1962; letter of Toer to Jaap Erkelens 1994; letter of Joesoef Isak, editor of Toer, 1994; typescript 'Kenangan Dini' 1995, typescript 'Mastoer bapak kita' by Koesalah Soebagyo Toer 1995; correspondence and other documents on the prohibition of...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1979-1998; stukken betreffende ondersteuning van projecten 1979-1986; Feiten en Meningen over Indonesië en Oost-Timor (IFM), periodiek van de stichting 1990-1997; vertalingen van Indonesische krantenartikelen 1979-1986; krantenknipsels en circulaires 1922, 1927-1933, 1945-1964, 1970-...
Archives
Add to Favorites
Period 1934-1991
Correspondentie; kopij voor artikelen en boeken; artikelen van Luijdjens zelf en van anderen; reisverslagen voornamelijk van reizen naar Indonesië; stukken betreffende zijn correspondentschappen voor diverse Nederlandse kranten; stukken betreffende pogingen tot revisie van het vonnis uit 1941 1952-1...
Archives
Add to Favorites
Period 1947-1958
Correspondentie van Nicolaas Metzelaar, in leven directeur van de en tevens president-directeur van de Koninklijke Drukkerij De Unie te Batavia/Djakarta 1947-1958; stukken betreffende de afhandeling van vanwege de gedwongen verkoop van De Unie ingediende schadeclaims 1970-1974; stukken betreffende...
Archives
Add to Favorites
Period 1940-2002
Correspondence with 1989-1996 and other family members 1944-1973; diary 1947; personal documents 1961, 1963, 1990s; letters and other documents on his 70th birthday 1995; biographical documents, including reports and notes 1987-1992; files on his support of the opposition in East Timor 1982-1993; o...
Archives
Add to Favorites
Essay and diploma of the Rechtshogeschool 1939; typescripts, reports, press clippings and other documents on the agitation on the plantation Bandar Betsy, North Sumatra, which grounds were claimed by the agricultural workers on the basis of old rights 1964-1966; memoirs ‘Dandanggula’ on his years in...
Archives
Add to Favorites
Period 1947-1996
Correspondence, including letters to his wife Rieka Oei, with Daniel S. Lev, W.F. Wertheim and others 1947-1994 and n.d.; diaries and notes 1965, 1977-1978 [-1979], 1987 and n.d.; personal documents including documents on his trial in 1976, 1940, 1947-1994 and n.d.; documents concerning his membersh...
Archives
Add to Favorites
Photocopies of the memories of the period 1945-1949 and the years after 1965 of some political activists and earlier political prisoners like Mrs. Amnah, Ibu Harlinah, A. Latief and Saudara Marjuki; reports on the massacre of 1965/1966; 96 transcriptions of the interviews held in the period 1992-200...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende onderzoek in het kader van haar studie naar de afdeling B van de Sarekat Islam in de Preanger Regentschappen (Banten, Serang) omstreeks 1920 en later onderzoek, o.a. door middel van interviews, naar de sociale revolutie in Banten na 1945, 1972-1997.
Archives
Add to Favorites
Period 1945-2011
Correspondentie 1947-1948; typoscripten 1946-1949, 1954; stukken betreffende reünieachtige activiteiten 1982-1994.
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1976
Letters from Raden Darsono Notosudirdjo to his son Alam Darsono and Pop Stam, the wife of Alam Darsono 1945, 1950-1975; letters from Raden Darsono to H. Rasjidi and Mohammad Hatta 1974; memoirs from and written interviews with Raden Darsono 1968, 1975 and n.d.
Archives
Add to Favorites
Period 1912-1946
Zevenenvijftig tekeningen voor het betreffende enkele politieke thema's , het dagelijks leven in Indië, alsmede tekeningen gemaakt tijdens zijn reis per schip naar Indië.
Archives
Add to Favorites
Period 1919-1922
Correspondence 1942-2001; manuscripts, typescripts, notes, articles and other documentation relating to the Chinese Indonesians, Indonesia, Southeast Asia and various Asian social-economic themes; documents relating to his academic functions 1959-1987; summary of Malay Chinese and Chinese press 1919...
Archives
Add to Favorites
Papers on the coup d'etat of 1965 2004-2005; papers on a conference in Medan on palm oil plantation 2011; notebook containing a summary of the Framework for Indonesian Economic Recovery 2000; papers regarding the Liga Komunis Indonesia (LKI) and the Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) 2003-2004.
Archives
Add to Favorites