Showing 1 - 5 of 5 for search: '', query time: 0.25s
Contains pamphlets, reports, brochures, flyers, clippings and other printed items relating to Morocco.
Archives
Add to Favorites
Period 1976-1990
Notulen 1976-1987, correspondentie 1977-1990, statuten 1977, financiƫle stukken 1980-1991, subsidieaanvragen 1979-1988, eigen persberichten 1977-1990, stukken over de Polisario krant 1980-1982, stukken betreffende diverse contacten, acties en bijeenkomsten 1978-1990. Beeld- en geluidmateriaal en obj...
Archives
Add to Favorites
Posters published by the International Secretariat of Amnesty International and different Amnesty sections concerning actions against human right violations in various countries and concerning campagains.
Archives
Online content
Add to Favorites
Stukken van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (bestaande uit vertegenwoordigers NCB en Universitair Asielfonds) 1972-1984; Uitspraken Arondissementsrechtbank 1978-1985; Uitspraken Raad van State 1977-1994. Correspondentie; jaarverslagen; stukken betreffende analfabetismebestrijding...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende organisatie en activiteiten van het KMAN, zoals vergaderstukken, correspondentie, persberichten, pamfletten; stukken betreffende contacten met andere organisaties, o.a. Forum, Platform van Demokratische Organisaties van Buitenlanders, Nederlands Centrum Buitenlanders, Amsterdams...
Archives
Add to Favorites