Showing 1 - 14 of 14 for search: '', query time: 0.35s
's archives mostly contains documents concerning his publishing work and predominantly spans the 1980s and 1990s. ' archives contains materials from his time as a GI counselor and editor for GI newspaper , materials concerning individual deserters, unionizing soldiers and collective GI action, but a...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de bezetting van de Katholieke Hogeschool Tilburg (KHT) in 1969, de leerstoel Politieke Economie en Maatschappelijke Orde (PEMO) en zijn deelname aan de Werkgroep Politieke Economie (POLEK) aan de KHT (later Katholieke Universiteit Brabant); stukken betreffende door Boerboom geho...
Archives
Add to Favorites
Period 1965-1995
Periodicals and leaflets: GI Movement newspapers, newsletters and press releases, issued in various countries 1969-1978. About 650 various titles as for instance ACT - The RITA’s [Resisters Inside the Army] Newsletter (Paris) 1968-1970, The Advocate (Washington, D.C.) 1969-1973; Amex-Canada 1970-19...
Archives
Add to Favorites
Collection of documents on Vietnamese politics and protests, labour, trade unions, social movements and culture
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1998
De collectie omvat 2. 462 foto's, 433 negatieven, 48 dia's. De foto's geven een indruk van het verenigingsleven van het ANJV (bijeenkomsten, demonstraties, acties, vergaderingen, congressen, jubilea, en reizen). Een gedeelte van de foto's is gebruikt als illustratie voor het blad van de ANJV . Coll...
Archives
Add to Favorites
Period 1965-1990
Books on the U.S. Army, the Vietnam War, desertion, anti-war activities/movements, conscription issues as military service, rights of conscripts and conscientious objection but also on antimilitarism and military history in general 1911-2000.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie met contacten in binnen- en buitenland; financiële stukken; stukken betreffende universitaire werkgroepen, activisten, donateurs, projecten, acties en films, manifestaties, vieringen, publiciteitsmateriaal, de Brede Vietnam Beweging, verzendlijsten aan Vietnam; documentatie 1968-1995...
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1989
Het fotoarchief van De Waarheid bevat zo'n 10.000 foto's uit Nederland, voor het overgrote deel van allerlei politieke en sociaal-economische acties (demonstraties, bijeenkomsten, stakingen, e.d. van de vakbeweging, krakers, de vredesbeweging, buitenland-acties, etc.). De ca. 6000 foto's buitenland,...
Archives
Add to Favorites
Verslagen van enige vergaderingen; correspondentie over de actie ten bate van het Medisch Comité Nederland-Vietnam 1972-1973; stukken betreffende het Internationaal Congres Politieke Gevangenen Zuid-Vietnam 12 en 13.10.1973; kopieën van uitgaande brieven en enige andere stukken 1975-1976, onder ande...
Archives
Add to Favorites
Interviews with Indonesian exiles recorded by Hersri Setiawan in European and Asian countries 1992-1998.
Archives
Add to Favorites
Minutes from the meetings of and other documents on the Solidariteitsgroep Thailand 1979-1980; documents made up and collected on economic developments, social circumstances and political struggles in China, Laos, Thailand and Vietnam 1970-1980. Audiocassettes with interviews in Vietnam etc. 1990-1...
Archives
Add to Favorites
Period 1968-1977
Voornamelijk kranteknipsels en andere documentatie uit binnen- en buitenland betreffende Vietnam, Laos en Cambodja, december 1966-1975; verder enige archiefstukken: notulen, scholingsmateriaal en andere interne stukken 1974-1975.
Archives
Add to Favorites
Notulen 1971-1989, 2001; correspondentie 1971-1990; verslagen en stukken over projekten 1971-2002, universitaire samenwerking Nederland-Vietnam 1971-1987, reizen naar Vietnam 1973-1981, schoolprojekten en filmgroep 1971-1983; contacten in binnen- en buitenland 1971-2002; documentatie 1973-1982.
Archives
Add to Favorites
Period 1922-1976
Voornamelijk stukken na 1945: alfabetische geordende correspondentie, aantekeningen correspondentie en andere stukken voor spreekbeurten, lezingen, artikelen en overige publikaties, manuscripten onder andere voor prognoses Centraal Planbureau, dossiers betreffende de PSP en activiteiten in de Tweede...
Archives
Add to Favorites