Showing 1 - 20 of 21,006 for search: '"Education"', query time: 0.15s
1974
...education...
Books and Brochures
Add to Favorites
...education...
Collector: Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika (Amsterdam)
Books and Brochures
Add to Favorites
Owen, Robert
1969.
...Cambridge texts and studies in the history of education....
Books and Brochures
Add to Favorites
...education...
Books and Brochures
Add to Favorites
...education...
Books and Brochures
Add to Favorites
1999
...Education....
Collector: Greenpeace Nederland
Visual Documents
Add to Favorites
Period 1888-1944
Correspondence 1888-1926; manuscripts 1893-1931; documentation including some books and press clippings 1903-2008.
Subject(s): '; ...Education...
Archives
Online content
Add to Favorites
Stukken (circulaires, rekeningen, verlofbriefjes, ziektemeldingen, enige correspondentie, etc.) opgemaakt of ontvangen als schoolopziener in het arrondissement Amsterdam VII 1916-1919.
Subject(s): '; ...Education...
Archives
Add to Favorites
Notulenboeken, correspondentie en financiele stukken 1854-1910.
Subject(s): '; ...Education...
Archives
Add to Favorites
Giroboekjes en financiële overzichten 1924-1943.
Subject(s): '; ...Education...
Archives
Add to Favorites
Notulen van bestuursvergaderingen 1899-1976, akademieraad 1976-1979, ledenvergaderingen, schoolraad en leerlingenraad; correspondentie 1899-1904; plakboeken met onder meer prospectussen, roosters, jaarverslagen, knipsels en toespraken 1899-1975; leerlingenschriften met gegevens over leerlingen 1899-...
Subject(s): '; ...Education...
Archives
Add to Favorites
Notulen 1979-1989; correspondentie 1977-1990; logboeken en andere stukken betreffende projecten op scholen; stukken betreffende stages, Peru komitee Amsterdam, Landelijk Steunpunt Educatie 1975-1993; documentatie.
Subject(s): '; ...Education...
Archives
Add to Favorites
Vereeniging van Hoofden van Industriescholen voor Meisjes te 's-Gravenhage, 1905-1919: notulen van de ledenvergaderingen 1905-1919, van de bestuursvergaderingen 1910-1919; Vereeniging van Leeraressen bij het Industrieonderwijs: notulen van de leden- en bestuursvergaderingen 1913-1919; Vereenigin...
Subject(s): '; ...Education...
Archives
Add to Favorites
Notulen, correspondentie, circulaires betreffende uitgaven, recensies 1955-1972.
Subject(s): '; ...Education...
Archives
Add to Favorites