Showing 1 - 20 of 23 for search: 'maagdenhuis', query time: 0.91s
De collectie bevat pamfletten en solidariteitsverklaringen, een verslag van een handtekeningenactie en (fotokopiën van) juridische stukken zoals processen-verbaal en de arrestantenlijst; krantenknipsels, tijdschriftartikelen en publicaties betreffende de bezetting, en de processen naar aanleiding va...
Other Authors: '; ...Maagdenhuis (Amsterdam)...
Archives
Add to Favorites
Collectie beeldmateriaal van de Amsterdamse zender AT5 over de bezetting en ontruiming van het Maagdenhuis in 2015.
Archives
Add to Favorites
De tentoonstelling maakt deel uit van een activistisch curatoren- en kunstproject dat is ontstaan tijdens de bezetting van het Maagdenhuis in 2015 door studenten van de Universiteit van Amsterdam. De tentoonstelling verbeeld de aanhoudende protesten van studenten aan de Universiteit van Amsterdam...
Subject(s): '; ...Maagdenhuis...
Archives
Add to Favorites
Period 1969–2016
In de collectie dossiers met betrekking tot de bezettingen van het Maagdenhuis, van 1969 tot 2015. Verder dossiers over jongerenverzet en onderwijsgroep Inktvlek. Verschillende de dossiers over studentenacties, zoals over de Woeste Weken (1993) en het zwartboek dat naar aanleiding van het ME-optrede...
Archives
Add to Favorites
Documents on the Rote Armee Fraktion: copies of minutes, records and verdict of the trial against Andreas Bader , Gudrun Ensslin , Ulrike Meinhoff and Jan-Carl Raspe , Stuttgart-Stammheim 21 May 1975-28 April 1977.
Archives
Add to Favorites
Period 1945-2007
Stukken betreffende de oprichting, onder andere afkomstig van H. von Saher, jaarverslagen, statuten en reglementen, `Besluitenboeken' van het bestuur, notulen fractievergaderingen, beleidsraad, voorlichting eerstejaars en ASVA-seminars, uitgaande stukken, financiële stukken, persberichten; stukken b...
Archives
Add to Favorites
Persoonlijke stukken, dagboeken, aantekeningen, diploma's, etc., artikelen, interviews, persberichten; stukken waaronder ook veel documentatie, betreffende universiteit, studentenbeweging en acties, SVB landelijk, Amsterdam en Groningen, NSR, ASVA, Politeia Delft, Maagdenhuisbezetting (bevat ook arc...
Archives
Add to Favorites
Period 1829-2010
Pamfletten, folders, bulletins, convocaties en andere gedrukte stukkken betreffende cultuur, educatie, gezondheid en media in Nederland
Archives
Add to Favorites
De collectie, bestaande uit duizenden negatieven en afdrukken daarvan, biedt een goed overzicht van de politieke betrokkenheid en interesse gebieden van Ad Volker. De afbeeldingen hebben grotendeels betrekking op acties tegen bezuinigen en kernwapens, solidariteitsacties met Vietnam, de Rotterdamse...
Archives
Add to Favorites
Period 1974-1994
Verslagen, notulen van vergaderingen, financiële stukken, correspondentie en andere stukken betreffende contacten met gewesten en afdelingen over cursussen; dossiers van J. van Bergen over het discussieprojekt Vrede en Veiligheid 1973-1975, discussie Beginselprogramma 1973-1976 en Centrum voor Leven...
Archives
Add to Favorites
Period 1942-2007
Correspondentie; persoonlijke stukken; stukken betreffende de CPN, Tweede Kamer, voormalig verzet, kunsten; typoscript autobiografie; teksten van lezingen en publicaties; krantenknipsels 1946-2005. Stukken afkomstig van Catrien Wolff-Bultje 1980-2003. Stukken afkomstig van F. de Boer 1946-1947.
Archives
Add to Favorites
Ruim 3300 foto’s uit de collecties van de Anti-Apartheids Beweging Nederland (AABN), Omroep voor Radio Freedom, Angola Comité/Komitee Zuidelijk Afrika (KZA) en Eduardo Mondlane Stichting (EMS) over anti-apartheid en zuidelijk Afrika solidariteitsactiviteiten in m.n. Nederland in de periode 1963-1997...
Archives
Online content
Add to Favorites
Collectie betreffende anarchistische en anti-autoritaire bewegingen vanaf 1914. Eerste aanvulling: stukken betreffende de Internationale Arbeidersassociatie 1980-1999; stukken betreffende de Vrije Bond 1983-2006; stukken betreffende de Pinksterlanddagen in Appelscha 1986-2007; stukken betreffende he...
Archives
Add to Favorites
Notulen beleidsraad en bestuur en andere vergaderstukken (vanaf 1964), jaarverslagen, correspondentie; dossiers betreffende commissies, onder andere Commissie Buitenland, werkgroepen, acties, bestuursstructuur, studiefinanciering, bezettingen, Landelijk Overleg Grondraden (LOG), Landelijke Studenten...
Archives
Add to Favorites
Period 1946-1955
Scholingsteksten; verslagen van bedrijvenwerk; stukken betreffende de Nieuwmarktbuurt en de strijd tegen de aanleg van de metro door de Nieuwmarktbuurt, (werkende) jongeren, stakingen en soldatenbeweging; stukken van de Stichting MOL die zich bezighield met dramatische expressie in het het LBO.
Archives
Add to Favorites
Bijna 222.000 foto-negatieven, dia's, foto-afdrukken en digitale foto's in kleur en zwart-wit. De foto's gemaakt van jongeren, immigranten, minderheden, vrouwen, kinderen, arbeiders, straatbeelden etc. en zijn zowel genomen in Nederland als in een groot aantal Derde Wereld landen. De collectie beva...
Archives
Add to Favorites
Documentatie, bestaande uit folders, pamfletten, kleine publicaties, knipsels en soms wat archiefmateriaal over een groot aantal onderwerpen zoals de kraakbeweging, de milieubeweging, duurzame energie, onafhankelijke media, boekenbeurzen, tentoonstellingen, alternatieve beurzen en -bewegingen.
Archives
Add to Favorites
Period 1938-1997
Journalist, adjunct-redacteur en uiteindelijk hoofdredacteur van het uit het verzet voortgekomen weekblad .
Archives
Add to Favorites
Gramophone records from Europe (Russia excepted) from country’s such as Belgium, Denmark, England, France, Hungary, Italy, The Netherlands, Portugal, Russia, Spain and Sweden.
Archives
Add to Favorites
Period 1920-1991
Agenda's en notulen van het Dagelijks Bestuur en Hoofdbestuur 1922, 1933-1938, 1940-1941, 1949-1991; agenda's en notulen van Algemene (leden)vergaderingen met circulaires getiteld `Pestvogel' 1922, 1926, 1928-1991; circulaires en correspondentie van de bondsvoorzitter 1939-1991, bondssecretaris 1920...
Archives
Add to Favorites