Showing 102,161 - 102,180 of 102,445 for search: 'neha', query time: 0.21s
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Bankwezen, wissel- en munthandel Ingekomen correspondentie, rekeningafschriften, circulaires en prospectussen van de kassiersfirma en de dochteronderneming Onderlinge Brandverzekering Gouda uit met name het jaar 1918...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie. Textiel en kleding. Kasboek van kleermaker Joannes van Deuren. Per klant worden van 1725 tot 1765 zijn werkzaamheden en leveranties voor hun jaarrekening genoteerd. Aan het eind van het kasboek zijn enkele pagina’s verwijderd. Joannes werkt o.a. voor de pastoor...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie - Oliën en vetten Onderzoeksmateriaal in de vorm van fotokopieën van het bedrijfsarchief van de firma Duyvis alsmede enkele originele stukken.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantage en cultuurmaatschappijen; Meekrapteelt Vier stoofboeken met enkele losse stukken van boekhouder Simon Voorbeijtel betreffende de teelt van 1824, 1831, 1832, 1837, 1842 en enkele kwitanties van de betaalde accijns. In tegenstelling tot bij de an...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Effectenhandel en handelsbanken J.A. Boerop en echtgenote exploiteerden pensions voor gastarbeiders in Amsterdam en kwamen in moeilijkheden toen de 'General Tires Rubber Company', waarmee zij dienaangaande een contra...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantage en cultuurmaatschappijen; Meekrapteelt Losse stukken en een waagboek betreffende de meestoof "De Wassende Maan" in Bommenede.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantage en cultuurmaatschappijen; Cultuurmaatschappijen in Nederlands-Indië . Financiele stukken betreffende de Javasche Cultuur Maatschappij (1890-1963).
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie; Textiel en kleding Salomon Abraham Cohen was volgens een aanslag voor het patentrecht over het jaar 1838-1839 fabrikant en koopman van bombazijn en winkelier. In 1830 zag hij af van zijn functie als schoolbezorger van de Godsdienstige Israëlitische School omdat...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; wetenschappelijke aantekeningen Documentatie voor artikelen over Willem Westerman (1864-1955) en Norbertus Petrus van den Berg (1831-1917) in het Biografisch Woordenboek van Nederland, deel 3 (1989). D.A. Imhülsen was tot 1984 werkzaam...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie. Machines. Administratieschema met bijbehorende formulieren afkomstig van de NV Electro-Apparatenfabriek 'Systeem COQ', en enkele foto's van de fabriek. De fabriek werd op 22.07.1916 opgericht door Ir. H.A. Hidde Nijland (initialen: HAHN) in een voormalige autowe...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen De Oostenrijkse econoom en filosoof Otto Neurath (1882-1945) ontwikkelde de beeldstatistiek. Zie ook E.J. Fischer, J.L.J.M. van Gerwen en J.J. Seegers, De Vereeniging Het Nederlandsch Economisch Historisc...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel. Voedings- en genotmiddelen. Boekhouding van een internationale groothandel, voornamelijk in kaas. In het eerste grootboek, dat begint op 25.10.1820, vermeldt Hendrik de Vries Reinierszoon dat zijn moeder, de weduwe R. de Vries, fl.6.000 inbrengt, en dat hij eerder...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families Joannes Baptista Allard (1777-1866) was bierbrouwer en grootgrondbezitter te Geertruidenberg. Hij was ook lid van Provinciale Staten, wethouder en dijkgraaf van het waterschap De Emiliapolder. Zijn vrouw, Maria Adriana Anna Brouwers, overleed in 1888....
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Handelsondernemingen van allerlei aard Aanvulling op Bijzondere Collecties 186. Zie ook Bouwkundige platen, Bijzondere Collecties 614, Nrs. 6 en 26.90.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Beurs- en tentoonstellingswezen Correspondentie, circulaires en brochures betreffende de Algemene en Internationale Tentoonstelling te Semarang afkomstig van mevrouw H. van Biema-Hymans van de sectie "De Vrouw" van h...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie; Grafische industrie en uitgeverijen De drukkerij Laporte en Dosse was sinds 01.07.1888 gevestigd in Antwerpen, na de Eerste Wereldoorlog in Rotterdam en ca. 1926-ca. 1978 in Amsterdam. In 1973-1978 worden samen met Blikman, eveneens gevestigd in Sloterdijk, boek...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven; Gilden. Drie schepenbrieven van Haarlem; een transport van een rente van het vroegere Schonenvaardersgilde aan de stad en twee transporten van onroerend goed aan koopman Philippus van Harreveld. Het middeleeuwse Schonenvaardersgilde bes...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantage en cultuurmaatschappijen; Meekrapteelt De meestoof op het Ambacht van Renesse werd in 1723 opgericht op initiatief van Pieter Mogge van Renesse, W. v. Schuylenburg en C. v. Schuylenburg, omdat een meestoof daar niet belastingplichtig zou zijn a...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven; Kamers van koophandel Lezingen en manuscripten van tijdschriftartikelen door mr. F.H. Fentener van Vlissingen als voorzitter van de Internationale Kamer van Koophandel en de verslagen van de congressen van deze organisatie in 1925 en 19...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Levensmiddelen Per schip worden leveranties van levensmiddelen geboekt. Bij vlees, het meest voorkomende product, wordt het gewicht vermeld in ponden; bij andere producten vaak de prijs. Meestal wordt het totaal van de rekening vermeld en wanneer de rekening voldaa...
Archives
Add to Favorites