Showing 102,161 - 102,180 of 102,416 for search: 'neha', query time: 1.7s
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantage en cultuurmaatschappijen; Visserij en walvisvangst De Stoomschelpvisscherij "Nautilus" werd 1883 opgericht te Kinderdijk door een tiental aandeelhouders met in totaal 22 aandelen op initiatief van Jan Smit Jz. uit Kinderdijk. De maatschappij we...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: L. Diversen Kasboeken en enkele losse stukken betreffende de NV 't Slagertje, die twee slagerijen aan het Gerard Douplein en in de Wagenaarstraat te Amsterdam exploiteerde, 1921-1931 (1947).
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Diverse producten Volgens de Utrechtse adresboeken was R.J. van Rooijen in 1860 werkzaam als drogist op de Oude Gracht onder de firmanaam Grijs & Van Rooijen. In 1891 stonden R.J.A. van Rooijen en H.G. Hoogenboom beiden vermeld op Oude Gracht 100 (Weesbrug), resp....
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families; Huishoudboeken Privé boekhouding van J.H. Gerritsen, bestaande uit acht delen. Gerritsen was aanvankelijk twee jaar werkzaam bij de Amsterdamsche Bank N.V., vervolgens werkte hij vier jaar bij het Scheepvaarthuis en uiteindelijk werkte hij vanaf circa...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Overige handelscompagniën Van een verlaging van de belasting op thee verwachtte men een lagere theeprijs en afname van de smokkel, die volgens Richard Twining,Observations on the Tea and Window Act, and on the tea trade, London 1785, de helft van de aanvoer bedroeg...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel. Handelsondernemingen van allerlei aard Contemporaine aantekeningen over zeehandel op Zuid-Amerika, via Texel, in de Nieuw geinventeerde koopmans comptoir- en schrijf-almanach, op het jaar onzes heeren Jesu Christi MDCCLVII. Na de nieuwe stijl. Versien met de jaar-m...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven. Op de titelpagina van dit handschrift staat: “Previlegien, Octroijen, Concessien, Transactien, Appoinctementen, Sententien etc. aangaande het Landt van den Vrijen en appendente van dien. Mitsgaders copie van verscheijde Uijtgiften va...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: F. Transport en cummonicatie. Documentatie. Krantenknipsels e.a. stukken over de goedkeuring van het Belgisch-Nederlands tractaat van 03.04.1925 , 4 delen en 1 omslag.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Doctoraalscriptie van Leo van Rossum (1938-1999) over het en brief aan Pieter de la Court over burgemeester Elema. Aanvulling op Bijzondere Collecties 383, zie ook Jan Lucassen, 'Het Welvaren van Leiden...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantage en cultuurmaatschappijen; Westindische plantages Handgeschreven afschriften van een inventaris van de roerende en onroerende goederen van de kolonie uit 1719 en een concept-prospectus uit 1720 achter in de bundel De Conditiën van de Compagniën...
Archives
Online content
Add to Favorites
Plan Général du Palais et du Parc de l’Exposition Universelle de 1867 par Frezouls, Architecte et Bousquel, Ingénieur civil. Voorzien van het merk van J.-H. Truchy, Librairie Française et Angloise, Boulevard des Italiens 26, Parijs.
Archives
Add to Favorites
Omslag met twaalf foto’s van Rotterdam ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de firma, gedrukt door Metz & Lautz, Darmstadt, 1906.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: K. Collecties Nederlanders en andere buitenlanders in Nagasaki en Yokohama 1800 - 1865. 40 Japanse prenten.
Archives
Online content
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Origineel Franse manuscript "De l'Art de fabriquer les draps, principalement en ce que concerne les draps fins" met aantekeningen, gepubliceerd als: "Art de la draperie, principalement pour ce qui regarde...
Archives
Add to Favorites
Period 1970-1994
Collectie paspoorten en andere identiteitsbewijzen uit diverse landen.
Archives
Add to Favorites
Twee kasboeken van huishoudelijke uitgaven uit de kas van het gezamenlijke kantoor van Wouter en Rutgeert Lauwerensz. betreffende de jaren 1564-1576 en 1565-1579. N.B. I. Wouter en Rutgeert Lauwerensz. verantwoorden de uitgaven die ze voor hun afzonderlijke huishoudens uit de kas van de gezamenlijke...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling:A. Landbouw, visserij, plantages en cultuurmaatschappijen; Cultuurmaatschappijen Papieren, boeken, brochures, rapporten, tijdschriften; persoonlijke papieren van E.R. van Slooten en A.R. van Slooten-Cordes; persoonlijke papieren van J. en C. Zootjes-Roos Het materiaal van Van...
Archives
Add to Favorites
Collector: Economische Voorlichtingsdienst (Den Haag)
Books and Brochures
Add to Favorites
1960-1977.
Books and Brochures
Add to Favorites