Showing 102,261 - 102,280 of 102,416 for search: 'neha', query time: 0.68s
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Levensverzekering Prospectus, circulaires, sterftetafels en bewijzen van aandeel ten name van de kinderen Van der Borch betreffende het contract opgericht in 1770 met als directeuren mr. Jacob Carel Reigersman, mr. J...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven; Gilden Enkele stukken en een dreigbrief betreffende de turfhandel afkomstig van K. Hartkamp, onder andere lid van de Vereeniging van Magazijnhouders in Brandstoffen onder de zinspreuk "Eendragt maakt Magt".
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie; Grafische industrie en uitgeverijen Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de Middelburgsche Courant en enkele losse facturen.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families. Boedelinventarissen Kasboek, twee dissertaties en een prekenbundel, vermoedelijk afkomstig uit de kring van de familie Van Beeck Calkoen. Isaac Verborcht (1690-1765) trouwde in 1732 Magtilda Bosschaardt, overleden in 1737. Hij hertrouwde in 1746. Verb...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: F. Transport en communicatie. Communicatie Financiële gegevens, rapporten en correspondentie betreffende de reorganisatie van de Posterij van Amsterdam op Arnhem, Amersfoort en Doesburg afkomstig van één van de aandeelhouders J.C. van Hasselt over de jaren 1798-1803 met een b...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; foto's en documentatie Aanvulling op Bijzondere Collecties 574 en Bijzondere Collecties 627.
Archives
Add to Favorites
Persoonlijke papieren, m.n. verkiezingsoproepen. Systematische indeling: K. Verzamelingen Voor A.Th. Hartkamp (1848-1924) zie Peter Boorsma, , Amsterdam 1990.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantage en cultuurmaatschappijen; Westindische plantages Notulenboek van een "Negotiatie ten behoeve van eenige planters in de colonie van Essequibo en Demerara waarvan de directeuren zijn B. van den Santheuvel & Zoon, onder opzigt van Nicolaas Geelvin...
Archives
Online content
Add to Favorites
Orderboek, vooral van camelotten (kostbare geweven stoffen) en calemanders, Frans, 27 beschreven pagina’s. Gerekend wordt in guldens en stuivers, gemeten in aunes. De eerste vier pagina’s bevatten alleen orders zonder data en het totaal per pagina. Vanaf 24.04.1753 tot 30.03.1756 zijn de orders geda...
Archives
Add to Favorites
Twee wisselbrieven door de goeverneur van Suriname op de Minister van Koloniën ten gunste van A.D. Charlouis, betaalmeester der kolonie. Bij de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden per 01.07.1863 ontvingen de eigenaars in Suriname van de regering in Nederland fl.300 per sl...
Archives
Add to Favorites
Registre appartenant à Sebastien Merx, Marchand à Visé. Doorgestreept: De Herve, Chanoine de Visé [Collégiale de St. Martin et de St. Hadelin], 1788. Met ingeplakt belastingstempel uit 1794.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families. Kasboek van M. Magnée. In 1792-1794 pacht hij tienden in Linne, Heel en Beegden van het kathedraal kapittel in Roermond. Op 10.08.1798 koopt hij de Beijlshof in Haelen voor fl.134.000. Hij rekent in Kleefse guldens. Vanaf 1797 begint hij naast notitie...
Archives
Online content
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie. Chemische industrie Boekje uitgegeven door de Administration générale des poudres et salpêtres de la République, commissariat Avignon, aan hun inzamelaar in Cucuron voor het jaar IX. Voorin de betreffende wet van 13 Fructidor an V (30.08.1797). De functie levert...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven. Belastingen. Diverse bewijzen van het betalen van belastingen in Nederland en België. Bijzondere Collecties 815
Archives
Add to Favorites