Showing 102,281 - 102,300 of 102,563 for search: 'neha', query time: 0.24s
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen De Oostenrijkse econoom en filosoof Otto Neurath (1882-1945) ontwikkelde de beeldstatistiek. Zie ook E.J. Fischer, J.L.J.M. van Gerwen en J.J. Seegers, De Vereeniging Het Nederlandsch Economisch Historisc...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families Joannes Baptista Allard (1777-1866) was bierbrouwer en grootgrondbezitter te Geertruidenberg. Hij was ook lid van Provinciale Staten, wethouder en dijkgraaf van het waterschap De Emiliapolder. Zijn vrouw, Maria Adriana Anna Brouwers, overleed in 1888....
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Handelsondernemingen van allerlei aard Aanvulling op Bijzondere Collecties 186. Zie ook Bouwkundige platen, Bijzondere Collecties 614, Nrs. 6 en 26.90.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Beurs- en tentoonstellingswezen Correspondentie, circulaires en brochures betreffende de Algemene en Internationale Tentoonstelling te Semarang afkomstig van mevrouw H. van Biema-Hymans van de sectie "De Vrouw" van h...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie; Grafische industrie en uitgeverijen De drukkerij Laporte en Dosse was sinds 01.07.1888 gevestigd in Antwerpen, na de Eerste Wereldoorlog in Rotterdam en ca. 1926-ca. 1978 in Amsterdam. In 1973-1978 worden samen met Blikman, eveneens gevestigd in Sloterdijk, boek...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven; Gilden. Drie schepenbrieven van Haarlem; een transport van een rente van het vroegere Schonenvaardersgilde aan de stad en twee transporten van onroerend goed aan koopman Philippus van Harreveld. Het middeleeuwse Schonenvaardersgilde bes...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantage en cultuurmaatschappijen; Meekrapteelt De meestoof op het Ambacht van Renesse werd in 1723 opgericht op initiatief van Pieter Mogge van Renesse, W. v. Schuylenburg en C. v. Schuylenburg, omdat een meestoof daar niet belastingplichtig zou zijn a...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven; Kamers van koophandel Lezingen en manuscripten van tijdschriftartikelen door mr. F.H. Fentener van Vlissingen als voorzitter van de Internationale Kamer van Koophandel en de verslagen van de congressen van deze organisatie in 1925 en 19...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Levensmiddelen Per schip worden leveranties van levensmiddelen geboekt. Bij vlees, het meest voorkomende product, wordt het gewicht vermeld in ponden; bij andere producten vaak de prijs. Meestal wordt het totaal van de rekening vermeld en wanneer de rekening voldaa...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Overige handelscompagnieën Twee convoluten vermoedelijk afkomstig van de Kamer van Directeuren met verordeningen, rekesten, extracten uit resoluties, formulieren van kwitanties en obligaties, instructies, vredes- en handelsverdragen, notulen etc. betreffende de han...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Specerijen, kruidenierswaren en manufacturen Frederik Bolk drijft al handel al koloniale waren op de Voorstraat volgens het Utrechtse adresboek uit 1860. Ca.1872 wordt de grossierderij een firma. Firmanten zijn Willem (1827-1904) en Fredrik (1828-1898), zonen van...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families; Huishoudboeken Stukken betreffende huishoudelijke uitgaven van Baron mr. F.C. van der Feltz te Amsterdam. NB: De boeken met betrekking tot de jaren 1965-1970 ontbreken. Mr Ferdinand Caspar Baron van der Feltz (Rotterdam 1930-) was advocaat, procureur...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven De deputy sheriff van Lanarkshire Robert Hamilton (1750-1831) verwerpt bezwaren van een comité van graanhandelaren (commissioners of supply) tegen de wijze waarop een commissie van geërfden (heritors) wettelijke graanprijzen (fiars) vas...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Mr. Hendrik Jacob Koenen (1809-1874) was rentenier, wethouder Openbare Werken van Amsterdam en lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Hij publiceerde veel op economisch-historisch gebied.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families. Mrs Hughes-Scott, Student of Psychology, Melbourne University, Poems. In het schrift heeft Lydia Hughes-Scott teksten en gedichten verzameld betreffende rouwverwerking. Haar enige zoon Howard was verdwenen op het slagveld in Frankrijk op 15.05.1915. H...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie; Bier en jenever Archivalia betreffende een huis met mouterij en brouwerij aan de zuidzijde van het Westnieuwland bij de Grote Markt te Rotterdam. Toegevoegd: "De Eenhoorn" Rotterdam, 1603-1618 Sales of the same house by Cornelia Cornelisz van Reijnegoms, widow...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantage en cultuurmaatschappijen; Visserij en walvisvangst De Stoomschelpvisscherij "Nautilus" werd 1883 opgericht te Kinderdijk door een tiental aandeelhouders met in totaal 22 aandelen op initiatief van Jan Smit Jz. uit Kinderdijk. De maatschappij we...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: L. Diversen Kasboeken en enkele losse stukken betreffende de NV 't Slagertje, die twee slagerijen aan het Gerard Douplein en in de Wagenaarstraat te Amsterdam exploiteerde, 1921-1931 (1947).
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Diverse producten Volgens de Utrechtse adresboeken was R.J. van Rooijen in 1860 werkzaam als drogist op de Oude Gracht onder de firmanaam Grijs & Van Rooijen. In 1891 stonden R.J.A. van Rooijen en H.G. Hoogenboom beiden vermeld op Oude Gracht 100 (Weesbrug), resp....
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families; Huishoudboeken Privé boekhouding van J.H. Gerritsen, bestaande uit acht delen. Gerritsen was aanvankelijk twee jaar werkzaam bij de Amsterdamsche Bank N.V., vervolgens werkte hij vier jaar bij het Scheepvaarthuis en uiteindelijk werkte hij vanaf circa...
Archives
Add to Favorites