Showing 102,281 - 102,300 of 102,448 for search: 'neha', query time: 0.53s
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantage en cultuurmaatschappijen; Diversen landbouw Stukken van J.A. Hibma, Sexbierum, voorzitter van de 7e afdeling van de Friesche Maatschappij van Landbouw en Veeteelt, Harlingen, aangaande enquêtes naar de modernisering van de landbouw en de vlaste...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Kladversies van ; collegedictaat 'Wortels van het kapitalisme'; correspondentie in zake professoraat aan de Universiteit van Amsterdam. Aanvulling op Bijzondere Collecties 407; zie voor Westermann ook I.J....
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen S.R. Steinmetz (1862-1940) was sinds 1907 hoogleraar in de politieke aardrijkskunde, volkenkunde en land- en volkenkunde van de Indische Archipel te Amsterdam. J.P. Aerts (IJzendijke 1898- Amsterdam 1968)...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families Jan Pieter van Hoey (1755-1838) trad op veertienjarige leeftijd in militaire dienst. In 1794 maakte hij als kolonel de veldtocht in de Zuidelijke Nederlanden mee. In 1797 werd hij op pensioen gesteld. Na de omwenteling in 1813 werd hij plaatselijk comm...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: D. Bouwnijverheid; foto's en documentatie Stukken betreffen de bouw in Nederland (1754-1920).
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: I. Economisch denken en verslaggeving; Wetenschappelijke aantekeningen Transcripties en uittreksels van documenten met betrekking tot de averij grosse 1700-1810, in 1943/1944 en 1946/1949 verzameld door A.W. Wichers Hoeth (1880-1957) en bewerkt door I. Schöffer voor "De vonni...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Diverse producten Verslag van Johannes Pieters d.d. 09.01.1815 over zijn reis naar Holstein, Jutland en Noorwegen van 26.03.1813 tot 13.08.1814 in opdracht van de handelsfirma Determeyer Weslingh in Amsterdam.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families. Personen Juan Madan is volgens “La Vangardia” van 15.04.1895 geboren in 1833. Hij wordt in 1850 cadet op de Canarische Eilanden, gaat 1864 naar Cuba, komt in 1872 als luitenant-colonel terug naar Spanje in het Regiment van San Quintin, vecht tegen de...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families. Petrus Werden (-), rector van Waubach (-), noteert zijn privéschulden en vorderingen per relatie in november 1738. Hij heeft dit register zelf bijgehouden tot 1745. Eén vordering gaat terug tot 1723; de laatste post wordt afgedaan in 1780. Achterin st...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantage en cultuurmaatschappijen; Visserij en walvisvangst Een kleine collectie van gedrukten betreffende de walvisvaart bij Groenland en de Davidstraat vanuit Noord-Holland en veilingen van baarden en uitrustingen van walvisvaardersschepen in de 18e e...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: F. Transport en communicatie. Communicatie Foto-albums van de aanleg van telegraaflijnen, telegraafkantoren en radiostations in Nederlands-Indië (1916-1925) en rapporten betreffende de techniek van telegrafie en radio van de hand van G.C. Holtzappel en H.J. Coops met enige co...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families Ir. M.J. Broekman, sinds 1946 Broekman ten Brink, is geboren in Jülich in 1904. Zijn vader, Marinus Johannes Broekman (1879-1917), was 1907-1917 manager van een suikerplantage op Java. Zijn moeder, Rosalia Voss, leefde van 1873-1947. Ir. Broekman was v...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Levensverzekering Prospectus, circulaires, sterftetafels en bewijzen van aandeel ten name van de kinderen Van der Borch betreffende het contract opgericht in 1770 met als directeuren mr. Jacob Carel Reigersman, mr. J...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven; Gilden Enkele stukken en een dreigbrief betreffende de turfhandel afkomstig van K. Hartkamp, onder andere lid van de Vereeniging van Magazijnhouders in Brandstoffen onder de zinspreuk "Eendragt maakt Magt".
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: C. Industrie; Grafische industrie en uitgeverijen Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de Middelburgsche Courant en enkele losse facturen.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families. Boedelinventarissen Kasboek, twee dissertaties en een prekenbundel, vermoedelijk afkomstig uit de kring van de familie Van Beeck Calkoen. Isaac Verborcht (1690-1765) trouwde in 1732 Magtilda Bosschaardt, overleden in 1737. Hij hertrouwde in 1746. Verb...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: F. Transport en communicatie. Communicatie Financiële gegevens, rapporten en correspondentie betreffende de reorganisatie van de Posterij van Amsterdam op Arnhem, Amersfoort en Doesburg afkomstig van één van de aandeelhouders J.C. van Hasselt over de jaren 1798-1803 met een b...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; foto's en documentatie Aanvulling op Bijzondere Collecties 574 en Bijzondere Collecties 627.
Archives
Add to Favorites
Persoonlijke papieren, m.n. verkiezingsoproepen. Systematische indeling: K. Verzamelingen Voor A.Th. Hartkamp (1848-1924) zie Peter Boorsma, , Amsterdam 1990.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantage en cultuurmaatschappijen; Westindische plantages Notulenboek van een "Negotiatie ten behoeve van eenige planters in de colonie van Essequibo en Demerara waarvan de directeuren zijn B. van den Santheuvel & Zoon, onder opzigt van Nicolaas Geelvin...
Archives
Online content
Add to Favorites