Showing 1 - 20 of 47 for search: 'neha Bijzondere Collecties', query time: 0.33s
Alfabetisch register op firma’s en fondsen in binnen- en buitenland zonder de bijbehorende boekhouding. Vermeld worden de jaren 1863 en 1864.
Archives
Add to Favorites
Belastingaanslagen ten laste van de rooms-katholieke gemeente van Maria Hemelvaart in Leiden 1839-1907.
Archives
Add to Favorites
Lot Stichting Koningin Juliana Fonds en vijf loten Stichting Katholieke Noden 1962.
Archives
Add to Favorites
Twee loonzakjes voor illegale Oekraïense arbeiders in de bollen, mogelijk van werkgever Mak, november 2003.
Archives
Add to Favorites
Aandelen etc. van diverse ondernemingen 1895-1997.
Archives
Add to Favorites
Orderboek, vooral van camelotten (kostbare geweven stoffen) en calemanders, Frans, 27 beschreven pagina’s. Gerekend wordt in guldens en stuivers, gemeten in aunes. De eerste vier pagina’s bevatten alleen orders zonder data en het totaal per pagina. Vanaf 24.04.1753 tot 30.03.1756 zijn de orders geda...
Archives
Add to Favorites
Period 1858-1891
Bouwtekeningen uit 1860, gemeentelijke rapporten, tarieven en memorabilia in zake de Gemeentlijke Gasfabriek van Utrecht.
Archives
Add to Favorites
Uitgebreide verzameling jaarverslagen van Duitse bedrijfsverenigingen, bijeengebracht door het Centraal Bureau Sociale Adviezen in de jaren 1899-1923.
Archives
Add to Favorites
Tabel met een overzicht van de linnenindustrie in de laatste zes maanden van 1763 in de Offices d’Inspection Lyonnais, Forez, Beaujolais en Mâconnais, met een recapitulatie, waarin de productie tegen gangbare prijzen gewaardeerd wordt door Inspecteur Brisson en zijn leerling De Coisy, gedateerd Vill...
Archives
Add to Favorites
Briefje van G. van Burmania aan de bankier Gieselain, met prijzen van levensmiddelen, tabak en pijpen te Mons (Bergen) 1743.
Archives
Add to Favorites
Gelderse ordonnanties voor het kwartier van de Veluwe, vooral over belastingen, 1698-1805.
Archives
Add to Favorites
Journaal van Julius John Smith, die samen met Heinrich Kurz voor het Rotterdamse handelshuis Dunlop & Mees een tocht maakt naar de oostkust van Afrika om te zien of daar mogelijkheden voor Nederlandse handel zijn. Van 996 genummerde pagina’s zijn er 220 beschreven. Leren band met koperen slotje.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: A. Landbouw, visserij, plantages en cultuurmaatschappijen; Cultuurmaatschappijen Grootboek Plantage Klein-Pouderoyen (Demerary) Bijzondere Collecties 632
Archives
Online content
Add to Favorites
'Baierische Erlässe und Verordnungen vom Jahre 1601-bis 1767', 130 katernen, genummerd 1-41 en 43-131. De vellen zijn doorlopend beschreven. Katern 4 sluit niet aan op katern 3, maar na katern 41 is er geen duidelijk hiaat. De laatste pagina’s zijn onbeschreven. Gedrukte plakkaten lijken achteraf in...
Archives
Add to Favorites
Stamboom, gekleurd en in handschrift, met afstamming van Philips van Steelandt, zoon van Philips van Steelandt en Margaretha van Mechelen, en van Emmerentia van Aerssen van Sommelsdijk, dochter van François van Aerssen en Petronella Borre, getrouwd op 20 oktober 1624, gedemonstreerd voor vier kind...
Archives
Add to Favorites
Rekening en verantwoording over 1838 en 1839. Uitkeringen wegens geneeskundige hulp, medicijnen, ziekengelden en bij overlijden. In 1838 worden 16 leden geroyeerd wegens wanbetaling, in 1839 28 leden.
Archives
Add to Favorites
Gegraveerde prent met allegorische voorstellingen betreffende de zijdehandel in Amsterdam: midden boven het wapen van de familie De Neufville, onderaan een gezicht op de stad vanaf het IJ. Gravure door Jakob Houbraken naar N. Verkolje. Midden onder een uitgespaarde ruimte met “No. En Au.”, waarachte...
Archives
Add to Favorites
, Tabelle des Proviant-Geldes zu 103/16 Simpla, hs, 25 p. Tabellen voor het uitrekenen van bedragen beneden de Taler.
Archives
Add to Favorites
Boekhouding van het advocatenkantoor van Henri Bogaart in Den Haag 1934-1943.
Archives
Add to Favorites
Twee wisselbrieven door de goeverneur van Suriname op de Minister van Koloniën ten gunste van A.D. Charlouis, betaalmeester der kolonie. Bij de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden per 01.07.1863 ontvingen de eigenaars in Suriname van de regering in Nederland fl.300 per sl...
Archives
Add to Favorites