Showing 1 - 20 of 125 for search: '', query time: 0.18s
Period 1980-2003
Correspondentie en financiële administratie 1984-2003; jaarverslagen en accountantsverklaringen 1980-1989; kasboeken c.q. ledenregisters 1987-1997.
Archives
Add to Favorites
Period 1921-1959
The collection consists of over 2500 photographs and 550 negatives. A lot of photos are portraits and photographs of family life.
Archives
Online content
Add to Favorites
Contains pamphlets, reports, brochures, flyers, clippings and other printed items relating to Honduras.
Archives
Add to Favorites
Contains pamphlets, reports, brochures, flyers, clippings and other printed items relating to economic, social and political developments, trade union and human rights situation in Norway
Archives
Add to Favorites
Period 1920-1996
Agenda's 1938-1993; algemene correspondentie 1961-1993; persoonlijke correspondentie 1927-1992; stukken betreffende de Partij van de Arbeid (PvdA) inclusief Nieuw Links en de Rooie Vrouwen 1968-1983; stukken betreffende haar aanstelling als minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in 1973 en h...
Archives
Add to Favorites
Period 1889-2012
Dagboeken 1936-1950, 1988-2001 en 2007-2008; stukken betreffende haar vader, vakbondsman Henk van den Born, 1889-1984; stukken betreffende haar diverse functies binnen de vakbeweging en elders 1939-1989; fotoalbums en plakboeken van Co van den Born met foto's en ander materiaal betreffende haar f...
Archives
Add to Favorites
Period 1880-1894
Documents relating to the British, Continental and General Federation for the Abolition of the State Regulation of Vice and the Deutsche Kulturbund: letters, circulars, `report from Germany', statutes, notes, copies of articles, translations of pamphlets and articles by Josephine Butler and others,...
Archives
Online content
Add to Favorites
Persoonlijke stukken, enige opstellen en correspondentie met familieleden en personen actief in wetenschap en kunst; van Jeronimo de Bosch Kemper ook brieven ontvangen als redacteur van De Tijdgenoot; van Jeltje de Bosch Kemper ook enkele dossiers over het huishoudonderwijs, herhalingsonderwijs, sch...
Archives
Add to Favorites
Transcriptions of interviews, copies of documents, notes and bibliographical references relating to Auzias' publications 'La grève des ovalistes: Lyon juin-juillet 1869' and 'Mémoires libertaires: Lyon 1919-1939'. Accrual 2013 (photocopies from CIRA in Lausanne, Switzerland): transcriptions of inte...
Archives
Add to Favorites
Statuten, reglementen, enige notulen, correspondentie, jaarverslagen; vlugschriften en andere uitgaven van de Feministische Partij, de ANVO en de Democratische Partij 1919-1925
Archives
Add to Favorites
Correspondence between Fritz and Mathilde, who frequently lived apart; letters from family members; copies of some 1848 newspapers; correspondence on the American Civil War consisting of letters by Fritz Anneke to Edwin Stanton, Secretary of War, and letters to Fritz Anneke from German-American lead...
Archives
Add to Favorites
Stukken (notulen, correspondentie, jaarverslagen, documentatie, etc.) betreffende de Vrouwenraad Breda 1975-1985, PvdA afdeling Breda 1972-1985, onder andere conflict over de positie van de raadsleden C. Crul en L. Paulussen, Rooie Vrouwen Breda (1971) 1977-1984 en ontwikkelingssamenwerking en vluch...
Archives
Add to Favorites
Dagboekaantekeningen over haar bezoek aan de Duitse politicus Walther Adrian Schücking (1875-1935) in 1915 (15 pp.); geluidsband van een interview met mevrouw Bakker.
Archives
Add to Favorites
Period 1892-1922
Diaries 1906, 1911-1922; manuscripts 1918 and n.d.; notes c. 1883-1917; correspondence with 1895-1897, 1915-1918, 1918, 1916-1922 and others c. 1868-1922; also letters from 1896, 1911, 1920, 1911, telegram from 1921 and letter from 1913; manuscripts and notes c. 1883-1917 and other documents...
Archives
Add to Favorites
Minutes of the meetings of the Joint Standing Committee and the Liaison Committee 1925-1975; minutes of the New York (sub-) Committee of the Liaison Committee 1948-1964; correspondence with the UN 1948-1970, e.g. on the consultative status at the UN 1948-1950, with the UNESCO 1956-1970, 1977 and the...
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk stencils aan de leden, waaronder veel van het gewest Amsterdam, onder andere Aktie- en Organisatiebulletin; enige aantekeningen 1976-1978.
Archives
Add to Favorites
Period 1922-1941
Zeer onvolledig archief, voornamelijk stukken vanaf 1933. Reglement en ontwerp-huishoudelijk reglement 1900, 1939, notulen 1922-1928, 1931-1933, jaarverslagen 1930, 1932-1937, 1940, correspondentie 1933-1938, uitgaven van het PAS ca 1934-1939, circulaires en andere stukken NAS 1933-1940; enige stuk...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, aantekeningen, spreuken, artikelen; veel knipsels en overige documentatie over verschillende onderwerpen, onder andere vrouwelijke werknemers, arbeidersbeweging in het algemeen; dossiers over onder andere Comité tot verbetering van den Maatschappelijken en den Rechtstoestand der Vro...
Archives
Add to Favorites
Period 1898-2009
Pamfletten, folders, bulletins, stickers, convocaties en andere gedrukte stukkken betreffende solidariteitsbewegingen in Nederland.
Archives
Add to Favorites
Archival material and documentation relating to his research projects 1974-2010.
Archives
Add to Favorites