Showing 181 - 200 of 1,188,622 for search: '', query time: 0.37s
Notulen van de ledenvergaderingen van de afdeling Mook van de Katholieke Metaalbewerkers 1949-1977 en van de bestuursvergaderingen van de afdeling Mook 1949-1958; stukken betreffende de viering van het veertigjarig bestaan van de afdeling Mook en Middelaar van de Industriebond FNV in 1989 en de door...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de diverse versies en vertalingen van het strijdlied 'De Internationale' van Eugene Pottier en onderzoek en publicaties van Van de Merwe over dit lied (1887-) 1971-1989; stukken betreffende Rindert van Zinderen Bakker (1845-1927) en diens socialistische liederen en gedichten 1972...
Archives
Add to Favorites
Het archief bevat notulen, correspondentie (vooral met SADWU) en stukken betreffende de werkzaamheden van de Steungroep, alsmede documentatie in de vorm van officiële SADWU rapporten, documenten en publicaties uit de jaren 1988 tot en met 1995 alsmede enkele stukken van latere datum.
Archives
Add to Favorites
Eigen archief van het Nederlands Persmuseum; bevat o.a. vergaderstukken, correspondentie, stukken betreffende huisvesting, de Vriendenvereniging en contacten met andere musea.
Archives
Add to Favorites
Notulen, correspondentie, kopij mededelingenblaadjes, financiële administratie 1958-1993.
Archives
Add to Favorites
Collection of letters, manuscripts and typescripts of articles, which have not been published in the journal (Perspectives) 1984-1994.
Archives
Add to Favorites
Period 1914-1961
Correspondentie betreffende de Franse militaire missie in Siberië 1914-1916, 1918-1920, 1937, betreffende Joegoslavië 1933 en andere onderwerpen 1920-1960; manuscripten en typoscripten z.j.; paspoorten en andere legitimatiebewijzen van Valentina Gontcharenko, echtgenote en Elizabeth, dochter van Gro...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Voedings- en genotmiddelen
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de Scholieren Belangen Organisatie 1968-1969; de Kritische Leraren Organisatie en Anton Oskamp 1969-1972; de Coöperatieve Vereniging Witkar 1972-1976; de Partij voor Socialisme en Ontwapening 1986; het Platform voor Socialisme en Antimilitarisme 1988-1991; notulen van bestuursver...
Archives
Add to Favorites
Letters sent by Faik Türün from Japan to his family 1950-1951; incoming letters and invitations, notes and typescripts 1970-1985.
Archives
Add to Favorites
Period 1938-1951
Typescript of his `The 1988 riots in Burma' 1991; comments and some correspondence by Anna Allott 1996; a personel account of the Burmese revolution by Gilroy Coleman [1988] and a few obituary clippings concerning Maung Maung 1994. Photocopies of pages of Burmese newspapers, made and used by Maung...
Archives
Add to Favorites
Notulen 1914-1922, 1945-1962; receptieboek 1964; overige stukken c. 1918-c. 1964.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel. Textiel en leer Debiteurenboek van Bernard Jurjen Taabe, p.1-273. Taabe woont in Megen op de hoek van de Kerkstraat. Het boek is een vervolg op een eerder register en ingericht naar woonplaats van de klanten. Zijn klanten wonen in het Brabantse en Gelderse rivieren...
Archives
Add to Favorites
Verslagen en agenda's van vergaderingen van de Werkgroep 'Red het IJmeer' 1994-1996; ingekomen en kopieën van uitgaande stukken van de Werkgroep en van het Referendumcomité 1991-1997; stukken betreffende de handtekeningencampagne, acties en evenementen georganiseerd door het Referendumcomité en de S...
Archives
Add to Favorites
Period 1942-2008
Correspondence 1946-2008; documents concerning her activities in various organizations such as the CNT (both from the periode in exile in France and of the legal CNT in Spain) 1918-2001; documents collected by Jesús Guillén during the time he served as secretary of the regional federation of the MLE...
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van A.J. Vleer, secretaris van de Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) - delegatie: mededelingen, communiqué's, notulen en andere documenten in het Nederlands en Indonesisch van de Centrale Commissie en andere commissies. Zie ook H.M. Scheffer.
Archives
Add to Favorites
Period 1974-1981
Correspondentie 1982-2000; stukken betreffende het door C. Hamers in 1982 aangespannen proces tegen het verlenen van een vergunning voor de bouw en in bedrijfname van het Kernkraftwerk Emsland (KKE) bij Lingen in de BRD 1982-2000; stukken betreffende onderhandelingen tussen Nederlandse en Duitse ove...
Archives
Add to Favorites
Stukken over o.a. de actie illegale arbeiders 1975-1976, de Werkgroep Internationaal Beleid (WIB) 1975-1979, tv-programma's over Turken en Marokkanen 1998-2001, taalcursus Turks 1974-1990 en remigratie naar Turkije 1982-1988.
Archives
Add to Favorites
Period 1934-1962
Diploma's, identiteitskaarten, kopieën van uittreksels bevolkingsregister, aanstellingsbrieven 1934-1957; stukken betreffende activiteiten binnen de PSP 1958-1962; condoleantiebrieven bij overlijden Nico van der Veen, Johanna van der Veen-Woelders en andere familieleden 1956, 1959, 1962, 1970, 1984,...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families; Boedelinventarissen Rekening en verantwoording van de boedel van met name effecten van Cornelis de Keyser en zijn weduwe Johanna Margaretha van Gangel, opgemaakt te Amsterdam in 1799.
Archives
Add to Favorites