Showing 61 - 80 of 125 for search: '', query time: 0.83s
Period 1945-1975
Membership cards 1947-1955; correspondence (mostly incoming letters) with Lorenzo de Athos 1950-1951, Jean Boucher 1945-1947, Guy Bourgeois 1968-1969, Henri Bouyé 1950, 1969, André Breton 1951-1952, Rémy Dugne 1949-1954, Louis Estève 1951-1954, Robert François 1952-1954, Daniel Guérin 1970-1983, Rob...
Archives
Add to Favorites
Period 1939-1965
Correspondence, partly by both Fritz and Katharina Flesch, with Friedrich Adler 1939-1944, Yvon Bourdet 1963-1964, Luise Kautsky (also photocopies) 1939-1940, The New Leader (S.M. Levitas) 1944-1955, Franz Sengenhofer 1957, Anna Siemsen-Vollenweider 1939-1940, Friedrich Stampfer 1940-1944 and others...
Archives
Add to Favorites
Manuscripts of books, articles and other writings 1939-1945; texts of lectures and speeches; files on Neu Beginnen, on the formation of the Council for a Democratic Germany (USA), on postwar Germany and on many other subjects; correspondence with Willy Brandt, Fritz Erler, Hans Hirschfeld, Thomas Ma...
Archives
Add to Favorites
Period 1910-2000
Personal papers: letters, partly received as editor of Studi Sociali, from Diego Abad de Santillán 1934-1961, Francisco A. Barrios 1964-1965, Giovanna Berneri 1935-1959, Ugo Fedeli 1945-1951, 1961, José Grunfeld 1946, 1961-1964, Pedro Herrera 1965, Osvaldo Maraviglia 1945, 1947, 1954, 1962-1964, Rod...
Archives
Add to Favorites
Agenda and notebooks 1985-2013; correspondence with family members 1965-1988 and especially with ‘Doortje’ who took care of her children in Indonesia after her forced departure 1965-1973; correspondence with comrades in exile 1966-1998, for instance with Agam Wispi 1985-1986; correspondence with a.o...
Archives
Add to Favorites
Deze collectie bevat objecten gelieerd aan verschillende vakbonden binnen de FNV, al dan niet van voor de diverse fusies. Het zijn veelal pennen, stempels, aanstekers, lepeltjes, kaartspellen etc. Veel van de objecten werden als reclame middelen ingezet. De meeste objecten komen uit de jaren ‘70, ‘8...
Archives
Add to Favorites
Period 1980-1995
Stukken betreffende het Landelijk Bestuur, het Dagelijks Bestuur, het Landelijk Team, het Congres, de Ondernemingsraad, samenwerkingsverbanden, internationale activiteiten, landelijke activiteiten en activiteiten uitgevoerd door districten en afdelingen, voornamelijk van Amsterdam, Arnhem, Brabant e...
Archives
Add to Favorites
Period 2003-2012
Vergaderstukken bestuur en leden, congressen, stukken betreffende o.a. bedrijven en sectoren, CAO's, Ondernemingsraden, Pensioenfonsen alsmede een omvangrijke fotocollectie 1996-2014.
Archives
Add to Favorites
Lectures held by G. Frank in Amsterdam (1987-1988), interview in Zagreb and autobiography (1988).
Archives
Online content
Add to Favorites
Letters by Flourens to Dequeux de Saint Hilaire and others.
Archives
Add to Favorites
Period 1985-1987
Fabiola, artiestennaam van Peter Alexander van Linden (1946-2013). Dagboeken van Fabiola
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Textiel en leer Stalenboek van de textielhandel en lakenkoperij fa. T.B. Plantega, vanaf eind 19e eeuw kleermakerij. Bijzondere Collecties 205
Archives
Add to Favorites
Komitee in Friesland dat herinneringen aan WO II levend hield en actie voerde tegen hedendaags fascisme.
Archives
Add to Favorites
The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA). Reports and background documents concerning the situation of human rights.
Archives
Add to Favorites
Correspondence with the Latin Bureau of the Fourth International 1958-1959, with representatives of the Fourth International in various countries 1958; correspondence with Patrick O'Daniel (Sherry Mangan) 1958.
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van de bestuurder Rob van Gijzel: notulen, correspondentie, aantekeningen, stukken van de werkgroepen Volkshuisvesting, Scholing en Vorming; notulen van de bestuursvergaderingen van de PvdA afdeling Eindhoven 1976-1978.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie; vergaderstukken; overige stukken; documentatie 1980-1985.
Archives
Add to Favorites
Notulen Scheemder Bestuurdersbond, NVV afdeling Scheemda en FNV afdeling Oldambt-West 1956-1977, 1987-1989; presentieboek; enkele circulaires en ingekomen stukken; kasboek 1953-1981.
Archives
Add to Favorites
Notulen, vergaderstukken, correspondentie. Stukken betreffende financiën, eigen commissies, contacten met andere instellingen, waaronder het Gesprekscentrum, de European Organisation of Military Associations (Euromil), andere vakbonden en het Centraal Georganiseerd Overleg Militairen.
Archives
Add to Favorites
Period 1946-1967
Archieven van:. Federatie van Nederlandse Journalisten, 1946-1967 met de archieven van de Sectie Tijdschriftjournalisten 1959-1967, de Groep van Nederlandse Journalisten in de Verenigde Staten 1950-1967, en de Sectie Free-lance Journalisten 1951-1967; De Amsterdamse Pers, 1894-1970; De Groning...
Archives
Add to Favorites